Základní body při autopatickém ošetření – dech + var

Ráno
Sám (v koupelně)
Voda do kouličky
Prodechnout každou nosní dírkou zvlášť
Převařit
Prolít vodu + měřit čas
Potřít čelo
slina + var
       3. Odrhnout zubama jazyk a odplyvnout do trychtýřku.
Nashromáždit slinu, případně hlen a odpolivnout do trychtýřku.

 4: Opatrně zalít vodou biologický materiál do kouličky.

       ostatní body jsou shodné.
 
Le.