Zakáže stát přijímámí neočkovaných dětí do státních mateřských škol?

Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzana K...rištúfková, PhD., predoslala vo včerajšej relácii Rádia Slovensko K veci plán návrhu legislatívnej zmeny týkajúcej sa nezaočkovaných detí: „Budeme apelovať na ministerstvo, aby prijalo také legislatívne opatrenia, aby neočkované deti nemohli ísť do štátnej škôlky.“ Zdôvodnila to tým, že povinné očkovanie u nás hradí štát a že teda neočkované deti nemajú poberať ani výhody štátom dotovanej škôlky: „Keď rodič nechce dať, nemusí dať, dá ho do súkromnej škôlky, kde budú všetky deti neočkované.“

Celý rozhovor si môžete vypočuť z archívu od času 10:19:
https://slovensko.rtvs.sk/…/k-veci-co-moze-udrzat-v-koalici…

Relácia nezostala bez reakcie zo strany o. z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania:
„Vážení pracovníci Rádia Slovensko,
mrzí nás, že vo včerajšej relácii (14.3.) K veci po večernom Rádiožurnále , v príspevku o povinnom očkovaní, ste neposkytli priestor aj druhej strane. Pani doc. Krištúfková uvádzala informácie, ktoré zveličili nebezpečnosť všetkých tzv. očkovaním preventabilných chorôb a pritom vôbec nespomenula nárast prípadov poškodenia detí očkovaním. Taktiež jej vízia segregovaných škôlok - štátnych, pre zaočkované deti a špeciálnych súkromných škôlok pre nezaočkované deti - je absurdnou koncepciou, ktorá, ak by sa naozaj zrealizovala, s najväčšou pravdepodobnosťou (na základe skúseností z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska) by preukázala, že neočkov ané deti v segregovanej škôlke sú oveľa zdravšie než zaočkované deti v štátnych škôlkach.
Dovoľujeme si upozorniť, že RTVS týmto jednostranným príspevkom zasieva neodôvodnený strach a nenávisť medzi rodičov zaočkovaných a nezaočkovaných detí tým, že vytvára dojem, že od nezaočkovaných detí hrozí pre ostatné deti riziko nakazenia tzv. preventabilnou chorobou. Opak je pravdou - choroby do detských kolektívov prinášajú najmä zaočkované deti, a to (okrem vyššej chorobnosti v dôsledku očkovaním zníženej bunkovej imunity) niekedy aj priamo v dôsledku vakcinácie, keď sa oslabený pôvodca choroby z vakcíny môže v detskom organizme rozmnožiť a dieťa môže šíriť nákazu.
Verím, že v budúcnosti oslovíte aj druhú stranu a umožníte napr. nášmu o.z. reagovať na vyjadrenia zástupcov provakcinačnej lobby, medzi ktorých patrí aj doc. Krištúfková.

S pozdravom
Iva Vranská Rojková,
predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenia si rizík očkovania“