Žádost o informace ve věci očkování

Odesílatel:
SODALES SOLONIS o.s.,
předseda
Jan Šinágl
ulice bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák

Příjemce: Ministerstvo zdravotnictví
ministr MUDr. Svatopluk Němeček Palackého nám. 4 128 01 Praha 2
ISDS: pv8aaxd
Věc: Žádost o informace ve věci očkování
V Žebráku dne 28.září 2015

Vážený pane ministře,

podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací ve věci aktuálního očkování proti chřipce.

Dne 25.září 2015 odvysílala ČT v hlavním večerním zpravodajství Události ČT reportáž s názvem Začíná chřipková sezóna - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100925?index. Během reportáže zazněla informace, že „podle hygieniků dokáže zabránit chřipce až v 90%“. Oslovená ČT potvrdila, že toto je tvrzení podložené informací z webových stránek MZ. Ponechám stranou, že ČT použila jako „aktuální“ informaci z webu MZ - http://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka_4664_2073_5.html, která byla publikována 10.2.2011 a aktualizovaná 26.10.2012 – „U zdravých dospělých v 70 až 90 procentech zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku o 30 až 70 procent a riziko úmrtí až o 80 procent“. Tedy informaci starou 4 ½ roku, resp. 3 roky?!

Pokud je důvodem stálá platnost této informace, což lze jistě zpochybnit vzhledem k mutaci chřipkových virů, potom veřejnost překvapuje, že MZ nezná aktuální informace z webových stránek CDC (Centers for Disease Control) predikce pro rok 2015, aktualizované v únoru 2015 - http://www.cdc.gov/flu/news/updated-vaccine-effectiveness-2014-15.htm. Přitom CDC pro letošek odhadovala 19% průměrnou účinnost (18% u A H3N2, 43% u B) a již se objevují názory, že skutečná účinnost bude pod 15%. Od roku 2004 účinnost klesá i díky rychlejším mutacím virů a pomalejšímu vývinu nových vakcín. Nepřesáhla 60%. Oficiální stránky MZ ČR tak v tomto případě prokazatelně nepatří v této věci mezi důvěryhodný zdroj. Odbornou veřejnost a obyvatelstvo tak informují nepravdivě.

Jistě ani Vám není lhostejné, zda se opět bude riskovat zbytečné vynaložení stovek milionů korun za nákup málo účinné či neučinné vakcíny na hromadné očkování, podobně jako v případě tzv. prasečí chřipky. Je obecně dobře známo, že neuvážené velké nákupy vakcíny skončily posléze jejím zničením za další miliony korun.

Připomínám dřívějšího hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, poté trestně stíhaného a pravomocně odsouzeného. Rozvinul zbytečně velkou kampaň, kdy ČR doslova „vyhodila do vzduchu“ stamiliony korun za nepotřebnou vakcínu a následně další miliony korun na její likvidaci, o zdravotním ohrožení obyvatelstva nemluvě. Ani hlavní hygienik ČR se tehdy nenechal očkovat a nestyděl se pohyboval se na veřejnosti silně nachlazen, neřkuli s chřipkou, jak nám tehdy ukázala televize, kdy bydlel na hotelu. Nepochybně stejnou nedůvěru měla i většina očkujících lékařů, dobře si vědoma, jaké následky pro lidské zdraví může takové zbytečné očkování mít. Jediným výsledkem bude vyšší proočkovanost (nikoliv nižší nemocnost). Z takovýchto kroků bude profitovat pouze výrobce vakcín, nikoliv zdraví obyvatelstva! Nikde dosud nejsou k nalezení žádné informace o tom, že by se efektivita vakcíny v poslední době nějak rapidně zvýšila?

Připomínám, že v době tzv. „prasečí chřipky“ varovala finská ministryně zdravotnictví, že jde o podvod v režii farmaceutického průmyslu. Pokud si dobře vzpomínám, musela poté odstoupit. Faktem je, že Finsko ani Polsko tehdy vakcínu nenakoupily.

Dovoluji si Vám, vzhledem závažnosti věci, položit tyto otázky, při vědomí, že nejsou zcela v souladu se ZOI:

  1. Proč MZ uvádí na svých webových stránkách informace, které jsou přinejmenším zavádějící?
  2. Zjednáte nápravu urychleným uvedením aktuálních informací z webových stránek CDC na webové stránky MZ?
  3. Zasadíte se o nápravu informování široké veřejnosti, kterou veřejnoprávní ČT uvedla omyl, díky své neprofesionalitě a důvěře v informace na webových stránkách MZ, a odvysílání pravdivé informace v ČT?
  4. Necháte se Vy a hlavní hygienik také očkovat novou vakcínou?
  5. Převezmete osobní odpovědnost v případě masivního nákupu vakcíny, její nepotřebnosti a následné likvidaci?

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď.

V úctě k Vaší vysoké, neodejmutelné odpovědnosti

předseda SODALES SOLONIS o.s.
Jan Šinágl v.r.
9.12.1952