VIRUS

Včera, jsem slyšel na jednou celosvětovém internetovém duchovním společenství zajímavou informaci. Nechť nám poslouží jako jakési motto k rozjímání nad viry…

Jenda dáma z Německa při příležitosti Velkého Pátku citovala jinou ženu za Rakouska, jež měla velmi blízko k Bohu (a již je řadu let v jeho sférách) v tomto duchu: Dostala kdysi od Boha dárek. Směla být po tři dny (ve skutečnosti pár minut) svým vědomím přítomna při ukřižování Ježíše až do jeho návratu,,, Těžko bychom patrně hledali hodnotnější dar, že? Ta požehnaná žena pak o tom krátce promluvila v malém společenství, kdy byla přítomna i ona německá dáma. Některé hluboké zážitky jsou nesdělitelné… Řekla to, co považovala za nejdůležitější pro ostatní: „Ježíš po skonu na kříži sestoupil na tři dny do podsvětí, aby se tam utkal se Zlem. A jednou pro vždy ho porazil!“

Po skončení internetového setkání jsem o tom přemýšlel. Ježíš Kristu definitivně porazil temnotu. Asi pro TO byl k nám vyslán… Dumal jsem jakým způsobem tak učinil, neboť se prostému pozorovateli jeví, že Zlo nejen že vegetuje mezi lidmi dál – a to celou tu dobu, a poslední dobou jako by, nabírá na síle. Jak si to mám tedy vysvětlit? To se dozvíte na konci textu, přátelé. Moje verze… a vůbec vše, co tu bude řečeno, jsou myšlenky a pocity moje a s vědeckými poznatky to nemá nic společného. Zkrátka, velikonoční-covidové zamyšlení.

Co je vlastně virus – téma této zátěžové doby? Pokusím se o hlubší netradiční pohled. Mám za to, že většina laické veřejnosti si virus představuje jako mikroskopicky mrňavé, avšak nebezpečné zviřátko. Možná – nevím, je to běžná povrchní představa i části veřejnosti odborné, tedy lékařské. Samotní virologové, jež virus a jeho molekulární řetězce mohou sledovat online v elektronových mikroskopech, také automaticky zaujímají více méně materialistický pohled. Naprosto pochopitelné. Až semJ

Mám důvodné podezření, že život či existence viru začíná zcela nehmotně a to ve formě pouhé informace. To, co zkoumají experti, představuje až konečné zhmotněné stádium. Navíc existují důkazy z kvantové fyziky, že tělo si může příslušný virus syntetizovat samo. Zde bychom se alespoň krátce měli pozastavit u pojmu či fenoménu informace. „Na Počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha… takhle nějak začíná Bible (Starý Zákon). Na samém počátku a dosud je informace (zvuk, slovo..) tím co drží vše v chodu… vesmíry, galaxie, planety, veškeré projevy Života a komunikace včetně našich skvostných těl. V krvi nám proudí speciální imunitní molekuly, které věda nazývá informační. Jedna buňka informuje druhou o sobě a o celku. To platí i o jednotlivci a lidstvu – všichni jsme neviditelně propojeni mezi sebou informačním polem a Tvůrcem všeho. V pravdě jde v životě o co nejstabilnější informační a energetické propojení s Bohem. A to vůbec není snadné, vzhledem k našemu rozumu, Egu, vůli, jež bývá většinou směřována za jinými cíli, a vůbec existencí té protírající strany, tedy Zla. A zase jsem u toho: Co by se asi dělo, kdyby tenkrát poraženo nebylo?

Jen pro úplnou jistotu krátce o smrti. Existence a působení smrti není projev zla, nýbrž života a tedy Dobra. Hindu náboženství má různá Božstva (zásadné energetické proudy). Vždy v mužské a ženské formě. Šiwa (představující mužský princip) a Kálí (ženský) reprezentují Božstva a energie ničení, tedy smrti. A jsou v Hinduizmu uctívány stejnou měrou jako třeba božstva tvorby (Brahmi, Saraswati). Smrt na úrovni člověka je přechodem k dalšímu bytí (zde by mohla velmi uklidnit kniha Jana van Helsinga: Kdo se bojí smrti). Na úrovni buněk působí tzv. apoptózu, buněčnou smrt. Bez ní by nemohl pokračovat náš život. V krvi nám koluji „Celll killers“ -  zabijácké buňky. Starají se v podstatě o naše přežití tím, že navedeny na cíl dalšími specializovanými buňkami, jež označí onkologicky se měnící buňky a potenciálně nebezpečné mikroby. Non stop v nás (ale i v Univerzu) probíhá očista a transformace – Život pulzuje i díky ničivému principu. Porucha tohoto principu vede k rakovině nebo život ohrožující infekci.

Ale zpět k našemu tématu – viru. Jak vše, i virus zprvu existuje v čistě energeticko-vibrační rovině ve formě informace. A zde již se zapojuje do hry Zlo. Informace má tu základní vlastnost, že je naprosto konkrétní a přesná. Ve vašem chytrém mobilu, v počítači, v buňkách, ve formě myšlenek. Také homeopatické léky pracují na informačním principu, Bachovy esence, Autopatie a další metody jemně a přesně ladící naše informační centrum, jenž pak dává imunitě přesné pokyny a zaměřuje její výkonné složky na cíl.

A teď ke Covidu konečně. Tento virus se dá pomocí moderních vibrace registrujících přístrojů (Bicom, Salvia, Oberon, Mars,Metatron…) registrovat buď již v různých částech těla ve své materiální podobičce nebo „jen“ v biopoli, chcete-li v auře – v podobě čistě informační. Co to znamená? Kdo věnuje informacím o Covidové pandemii příliš pozornosti, informace o něm (jakási zárodečná matrice) se zahustí kolem vašeho těla. Pokud tento informační proud pokračuje a je spojen se strachem (viz onemocnění), splní zadání a zhmotní se ve vašich tělech. Tento princip, který platí všeobecně, by vysvětloval, proč zatím všechna chytrá epidemiologická opatření více méně selhávají. Také to, že vznikají (vymýšlíme si je) další, nebezpečnější mutace. Toto vše je řízeno silami Zla přes média a odborné společnosti – doufejme, že nevědomě (odpusťme jim, neboť nevědí, co činí). Také ve vakcínách se patrně skrývají negativní destrukční informace – a nemyslím tím jen ty proti Covidu. Již 40 let pozoruji, jak mnoho dětí po očkování zpomalí svůj psychomotorický vývoj, změní se jim psychika, jsou vzteklý, zlostní, nebo často zoufale pláčou a jsou opakovaně nemocní nebo se u nich rozvine alergie, emoční nebo kognitivní poruchy, exémy, atd. Není to rozhodně zanedbatelné množství. Očkované děti jsou mnohem slabší a nemocnější než ty neočkované. Jsem asi jediný pediatr, který toto může říci, protože mám k dispozici i početnou skupinu dětí neočkovaných a mohu tedy srovnávat…

Máme svobodnou volbu, jak nakládat s informacemi. V tom vidím klíč ke zdraví, uzdravení nebo naopak k nemoci…. Znova opakuji, že jsou to moje myšlenky a závěry. Nemohu je vědecky prokázat, jen jednoduše odkazuji na jisté platné principy a vlastní pozorování současné reality. A teď k tomu poraženému Zlu. Mám za to, že je nyní již jen otázkou času, kdy s konečnou platností přestane působit. V tom vidím jeho poražení. Byla mu vzata budoucnost! A zaleží jen na lidstvu (na nás každém), jak tento čas bude dlouhý a kolik utrpení nám Zlo ještě přinese, než si toto uvědomíme.

Děkuji za vaši trpělivost se mnou a budu rád, když i vy vyslovíte své názory, byt i naprosto jiné.
 
Tomáš Lebenhart