U vakcíny Adacel v SPC je uvedeno toto

http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Adacel%20Souhrn%20SPC.pdf

Těhotenství
Údajeo podávání těhotným ženám jsou omezené a nenaznačují žádné nežádoucí účinkyvakcíny ADACEL na těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozeného dítěte. V současnédobě nejsou k dispozici žádné jiné relevantní epidemiologické údaje. Studie na zvířatechnenaznačují žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetálnívývoj, porod nebo postnatální vývoj. Vakcína ADACEL by měla být podána těhot nýmženám pouze v nezbytných případech a to na základě pečlivého posouzení potenciálníhopřínosu a možných rizik.

Kojení
Neníznámo, zda jsou účinné látky obsažené ve vakcíně ADACEL vylučovány do mateřskéhomléka, bylo však zjištěno, že protilátky proti antigenům vakcíny jsou přenášenyna kojené potomky králíků. Ve studiích na zvířatech zkoumajících postnatální vývojkrálíků nebyly prokázány žádné škodlivé účinky mateřských protilátek indukovanýchvakcinací na postnatální vývoj potomků. Vliv vakcíny ADACEL na kojené děti popodání vakcíny jejic h matkám však nebyl studován. Před rozhodnutím o očkováníkojící matky je třeba pečlivě zvážit rizika a přínos vakcinace.

A doporučení NIKO:
http://www.vakcinace.eu/data/files/niko_doporuceni_pertuse_tehotne_2015final.pdf
 
Registrovanéočkovací látky pro očkování těhotných žen:
 
Adacel,Boostrix
Hlavním cílemočkování v těhotenství je chránit nejmenší děti prostřednictvím posílení transplacentálníhopřenosu specifických mateřských protilátek na plod a do mateřského mléka.
Dosud nebylo prokázáno zvýšené rizikovedlejších reakcí po vakcinaci u těhotných žen ve třetím trimestru a ani ujejich dětí.