Tarentula

tarentula1.pngTarentula Hispana a Tarentula cubensis jsou dva běžné homeopatické prostředky. Je pravda, že v našem středoevropském regionu je jejich použití poněkud vzácnější. T. hispana (španělská) má větší využití v oblasti jižního Španělska a Itálie, T. cubensis (kubánská) v Karibiku. Necituji žádné studie, jde o mé vlastní pozorování a cítění… Jde o temperamentní, tmavší typy, převážně ženy. Většina hadích a hmyzích jedů má ženskou energii, což se odráží v homeopatických konstitučních lécích. Tarentula má povahové i fyzické rysy Tuberculina a Sepie. Trefit mezi nimi T, je někdy dost obtížné. Pozorujeme značný neklid Tuberculina. Tub. potřebují hlavně děti. U osobnosti Zincum jde o neklid nohou, u Rhus toxicodenrdon je neklidné celé, má sklon k prchání, rovněž tak Arsenicum, Belladona. To jsou hlavní léky neklidu. U Tarentule se fyzický neklid projevuje převážně na rukou. Stále má sklon něco dělat. (také Apis - podobný jed, včelí. Apis je pracovitá a miluje tanec. Pořád něco uklízí, poletuje). Mnohé ženy T. něco vyrábějí, typicky pletou, nevydrží u televize jen tak sedět a koukat. Jsou velmi pracovité, pobíhají, vše stihnou, hodně i povídají a komunikují. Pakliže nemohou nic dělat, třeba čekají někde v čekárně, bubnují si prsty, nebo všelijak uhlazují a upravují oděv. Jsou rychlé. Milují tanec a rytmickou hudbu… to jej jejich ventil. Velmi zručně ovládají miniklávesnice na mobilech. Mezi muži je myslím, že mnoho jazzových a rockových bubeníků majících k T. blízko…
Dlužno poznamenat, že aktivita T. není pro okolí většinou příjemná a pozitivní. (Na rozdíl od včely) Osoba T. má sklon k násilí. Chce přitáhnout pozornost opačného pohlaví. Za každou cenu. Pestrým oblečením, chováním, gesty, mluvou. Akcentuje svou přirozenou atraktivitu. Pavoučí samičky někdy požírají samečky - po aktu plození. Nemožno si nevšimnout lidské paralely. Na jihu Itálie, v Apulii (asi i v Kalábrii, kde jsem nebyl), na jihu Španělska skutečně je mnoho žen tohoto typu. Je přímo cítit ve vzduchu, jak mistrně tam ženy vládnou… Jak ti snědí frajeři, ti kavalíři, toreadoři, drsňáci kníratý, ty půlnoční pardálové, jak ve finále poskakují v rytmu Tarentuly… Právě v jihoitalském městě Tarento vznikl rytmický, ohnivý tanec a hudba. Obdobu lze spatřit ve španělském Flamencu (dali jej světu španělští cikáni) a v Karibiku cítím obdobu v regge. Jde o navození jistého tranzu. Tělo se rytmicky pohybuje, mysl je ochromena. To je přesně následek otravy po kousnutí tarantulí. Víme, že v homeopatii jsou nejcennějšími léky právě prudké jedy. Ať již biologické či chemické. Pavoučí jedy jsou nesmírně účinné. Mnohem více než hadí. V Austrálii a Indonésii jsou drobní pavoučci, kteří vás mohou připravit během několika hodin o život. Někteří jsou jak špendlíková hlavička…

Hluboký nevědomý motiv chování T. je pocit neopětované lásky. Tam je jádro. Tito lidé, hlavě ženy mají hluboký pocit, že jejich protějšek nedává do vztahu dost. Sepia to má podobné. Tam je ale podtextem pocit vlastní neatraktivity - od které se pak odvíjí citový deficit muže. Jde samozřejmě o blud. Ten právě může rozpustit vhodně zvolený homeopatický konstituční lék. A tak se člověk uzdraví z centra svého stonání… T. dobře ví, že je sexy, že je přitažlivá… a proto jí neskutečně hněte a vyvádí z klidu, že není se stejnou intenzitou milována. Zase blud…

Tak si říkám, uzdravená Tarentule… sedí doma v koutě, spokojeně se usmívá, čeká, co bude… To si ani neumím představit Ale ne, nebojte. T. zůstane atraktivní, aktivní, její osobnost se nezmění. Jen nebude tak hysterická, bude spokojená!

Myslím, že mnoho mužů se díky soužití s paní T. dostává do stavu Natrium suplhuricum. Ale to už je jiná kapitola… někdy jindy.

MUDr. Tomáš Lebenhart