STRES

Energie trvalého stresu doprovází tuto epochu a postupně přidává na intenzitě. Tento text nebude o mých fantaziích a lehkomyslných hrách s Vámi, milá čtenáři. Stres je ta nejhrubší vibrace Genového klíče č. 52. Z něj jsem také čerpal…
 

Je dobré se tomuto tématu, jež se týká celého lidstva, seriózně věnovat, neboť nejde o nic menšího než o fyzické přežití. Tato vibrace ze všech 52 stínových energií podkopává naše fyzické i mentální zdraví nejvíce. Na úrovni biologie a biochemie jednoduše extrémně zatěžuje kůru našich nadledvinek a produkuje šílené množství adrenalinu, který nevyužit k přirozené reakci (útok/útěk) doslova devastuje náš organizmus a vyčerpává naši vrozenou i získávanou energii. Zdá se, že čím dál tím těžší a mnohdy (hlavně ve městech) zcela nemožné uniknout kolektivní auře ostatních a nesplynout s ní. Takhle se dle meteorologů vytváří tzv. supercela, jež může pak porodit ničivé tornádo. Obrovské, nakumulované bouřkové mračna se zahušťují a pomalu roztáčejí jedním směrem. Pokud jsou vhodné klimatické podmínky, šíleně roztočený vír se spojí s povrchem rozpálené země a devastuje vše. čeho se dotkne…

Co je tím impulsem pro vířivý pohyb vzduchu: Je to náš STRACH. Ten může mít tisíc podob, ale jeho dopad na nás je infekční, jelikož máme ve svých genech vysokou citlivost pro jakoukoliv změnu a vybočení z poklidného přírodního (Božího) Řádu a klidu. Jsme stavěni na klid, pohodu, zdraví a blaženost. A do tohoto Buddhovského stavu opět směřujeme, co opět máme v genech – tzv. zbytkových, o kterých klasičtí genetici prohlašují, že jsou nám k ničemu… Nyní máme jedinou šanci, jak se vyhnou tomu všeobecnému tóču: Vystoupit nad něj (dosáhnout nadhledu), nebo se udržet v oku supercely, ev. tornáda, kde panuje absolutní klid, navzdory destrukce všude kolem. Obojí je však velmi těžké, vyžaduje to jisté pokročilé spirituální předpoklady a neskutečně velkou práci mysli a psychiky vůbec. K tomu nás doba vybízí a času příliš nedopřává. Ten se neustále zkracuje. Mnoho citlivých lidí to vnímá. A na mnoho pokročilých Duší s větší intenzitou doléhají komické dluhy a přemnozí prožívají menší či větší peklo… Duše se tak čistí a je třeba v silné víře Dobro vydržet.

Tomu, kdo je prakticky na dně svých psychických sil, může posloužit tato rada: Snažte se být užiteční ostatním. Alespoň malinko – dle svých možností a sil. Tato upřímná energie může takového člověka pomalu vrátit do života. Chce to silnou víru, otevřít srdce a složit pomyslné zbraně. Vyšší vibrace, nazývaná Dar GK 52 se totiž nazývá ZDRŽENLIVOST. Tato energie představuje a nabízí vysvobození ze zajetí STRESU. Představuje rovnováhu mezi stresovou pasivitou a apatií a šílenou hyperaktivitou. Obě energie můžeme pozorovat kole sebe. Je třeba odolat pokušení zasahovat do procesu pod vlivem strachu. DOVOLIT Životu, aby se odvíjel, aniž bychom na něj tlačili či snažili se ho řídit. TO je Zdrženlivost. Budeme muset sami sebe přijmout jako součást proudu mnohem rozsáhlejšího a mohutnějšího a musíme se smířit s tím, že mohou přijít chvíle, kdy se můžeme cítit silně omezováni. Takové přijetí je vlastnost TRPĚLIVOSTI, která nás taky bude provázet na bezpečné Cestě. Pohleďme na malé děti. Na nich si můžete krásně Zdrženlivost cvičit – ku prospěchu obou stran. Pokud jim umožníme jít svou cestou, svým tempem a zbytečně nezasahovali to jejich Božského vedení a plánu, umožníte jim pravého rozkvětu…

Nejjemnější vibrace GK 52 (Siddhi, Milost) je pak KLID. Osvícený stav věčného a blaženého klidu. Božství. GK 55 nás informuje, že kolem roku 2027 lidstvo zasáhne celosvětová genová mutace a přinese UTIŠENÍ VLNY. Přeji nám všem, abychom se toho zázračného vesmírného jevu dožily. Pak vše opadne, všem se uleví a všichni se budou už jen radovat. To ovšem neznamená, že tohoto požehnaného stavu nelze dosáhnou třeba ještě dnes. Stačí, když tomu pevně uvěříte. A zahrnete se horkou vlnou Soucitu, Odpuštění a Víry. Myšleno především k sobě a v sebe. Neusilujte o to, jen je dobré o tom vědět a v tichosti si to přát. Vesmír je vždy připraven plnit naše přání. A to i těm, kteří v Boha nevěří či se mu dokonce vysmívají. Tak nás miluje! Naše myšlenky a představy tvoří náš život. Jsme světelné boží bytosti… Svět bude takový, jaký si jej stvoříme. Přeji vše nejlepší pro každého.
 
Tomáš Lebenhart