Rodiče dětí poškozených očkováním vydali brožuru

Rodiče dětí poškozených očkováním vydali brožuru, zaštítil ji Svaz pacientů České republiky

18.8.2015

Osobní zkušenosti s nežádoucími účinky po očkování motivovaly rodiče k sepsání příběhů a vydání brožury s názvem „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin.“ Brožuru zaštítil Svaz pacientů ČR.

V brožuře upozorňují na fakt, že v České republice je systém povinného očkování a způsoby jeho vynucování velmi striktní oproti mnoha jiným státům v Evropě. V převážné většině dalších států totiž není očkování vynucováno zákazem vstupu do předškolních zařízení a na kolektivní akce. Rodiče se Svazem pacientů ČR velmi vítají pozměňovací návrh k novele o ochraně veřejného zdraví pod číslem sněmovního tisku 270/9, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=9, který v červnu schválil Senát. Přijetí návrhu by umožnilo přístup neočkovaným či neúplně očkovaným dětem do předškolních zařízení či účastnit se kolektivních a zotavovacích akcí bez hrozby sankcí pro provozovatele zařízení – tedy to, co je běžné v jiných státech západní Evropy či na Slovensku.

Odkaz ve formátu PDF zde: http://www.pacienti.cz/brozura_ockovani_deti_v_cr_2015.pdf