Příspěvek o problematice svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbraných seniorů

Příspěvek, který jsem vypracoval  pro seminář nazvaný Kulatý stůl na téma "Problematika očkování", pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr. Soni Markové dne 14.4.2015.
 
"PŘÍSPĚVEK...." je členěn do kapitol:

  1. Kapitola "UPÁLENÍ Prof. RNDr.Anně Strunecké DrSc." = mediální válka proti ní
  2. Kapitola NEDŮVĚRYHODNÝ VÝKON FUNKCE HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR.
  3. Kapitola VEŘEJNÁ DISKUSE K OČKOVÁNÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A SENIORŮ
  4. Kapitola DŮSLEDKY PRIVATIZACE DISTRIBUCE VAKCÍN
  5. Kapitola ZÁVĚR

Úplné znění dokumentu je vpříloze zde: Příspěvek o problematice svobodného rozhodování o zdraví...