Případ autizmu s happy endem

Malou Sáru přivedla maminka před rokem… Známý, tak častý scénář: Po první Hexavakcíně horečka a chřipkový stav. Pak v osmi měsících věku údajně 3 očkování naráz. Ještě týž den teplota 40 stupňů. Dostala se do bezvědomí se svalovými záškuby. Pak dle matky „zcela jiné dítě“. Stop psychomotorického vývoje. Před rokem, ve svých čtyřech letech nemluví, nezvladatelná hyperaktivita s denodeními několikahodinovými záchvaty zuřivosti. Nekomunikuje, neprojevuje jiné emoce než destruktivní vztek. Hyperaktivita i v noci, skoro nespí. Celkem jasný případ postvakcinačního autizmu.
Léčba: Tubercullinum 200 á 2 týdny, GUNA B.D.N.F. (Brain derived neurotrophic factor – homeopaticky potencovaná, přirozená mozková molekula zajišťující tzv. neuroplasticitu, nebo-li „hojení“ mozku) 2x5 kapek, pak GUNA Awareness (kde je opět BDNF + další homeopatické podpůrné faktory pro vývoj emocionálních center mozku) + GUNA Cell – „čistič“ buněk (včetně mozkových neuronů).

Kontrola letos v únoru. Začíná mluvit! NEMÁ již záchvaty agresivity! Doporučení: Tubercullinum 1M á 4 týdny, opět GUNA B.D.N.F. a u nás nový homeopatický lék pro harmonizaci mozkových hemisfér – Corpus calloseux 9 (to je francouzsky tělísko spojující neurologicky obě hemisféry mozku, latinsky corpus callosum, zde homeopaticky potencované). 3 dny v týdnu 2x3 kuličky. V indikacích i léčba autizmu.

Kontrola 21. června: Rodiče září… Sára dobře spinká, je hodná, spokojená, milá! Matka vyzdvihuje zejména působení Corpus cal., kde vycituje až zázračný posun v osobnosti. Začíná projevovat různé emoce a má zájem o komunikaci (opak autizmu). Také přestala mít zácpu, což před tím měla – a to dost úpornou. Projevuje jen občas trochu vzteku, jako asi většina dětí… Matka zpětně vyslovuje podezření, že holčičku musela dříve dost brutálně bolet hlava…na ročním dítěti to nepoznáte. Představme si, co má asi tak malé dítě dělat, zachvátí-li ho silná několikahodinová migréna – projev postvakcinačního zánětu mozku – velmi pravděpodobně. To vše po homeo léčbě ustoupilo. Dnes jsme se shodli na tom, že je v podstatě zdráva. Jiným způsobem léčena ni sledována nebyla.

Uplynul tedy rok a já jsem šťasten. Splnil jsem poslání dětského lékaře. Naplnil jsem úkol homeopata. Vyjadřuji tři postřehy:

1. Očkování může zapříčinit těžké mozkové dysfunkce včetně autizmu. Může zcela zničit život dítěte i rodiny.

2. Autizmus je léčitelný.

3. Použil jsem tři homeopatické systémy. Vysoce potencovanou konstituční nosodu (Tubercullinum), systém fyziologické regulační medicíny (GUNA) a informaci z klíčového propojení hemisfér mozku od firmy BOIRON. Nezajímají mně firemní dresy a školy, které zapovídají konkurenční metodiky. Vybírám si, co považuji za dobré pro nemocného – a to se zdaleka netýká jen homeopatie… To by asi měl dělat každý, kdo chce pomoci, ať má či nemá lékařské vzdělání. Padni komu padni. Jediné co se počítá, je výsledek.

MUDr. Tomáš Lebenhart