Prevence a zvyšování obrychschopnosti z pohledu čínské medicíny

Aneb jak na chřipky a koronaviry
V dnešní době, kdy se světem šíří Koronavirus SARS-CoV2, velmi aktuální téma. Chodí nám dotazy jak se chránit,  nebo co dělat v dnešní době pro imunitu. Snažili jsme se v tomto článku shrnout toto téma a podívat se na něj z různých úhlů pohledu. Zkusme se tedy podívat na prevenci zdraví z pohledu čínské medicíny a čínské filosofie. Na úvod se omlouváme za „trochu“ širší popis teorie, nicméně to může pomoci lepšímu porozumění. Pokud chcete, můžete rovnou přeskočit k doporučením, která jsou popsána níže.

Jemné ponoření se do teorie
Otázka zdraví a nemoci
Z pohledu čínské medicíny člověk onemocní tehdy, když jeho tělo ztratí schopnost regulace a vznikne disharmonie v těle. Tomu se pak říká nemoc či choroba. Pokud má člověk silný „kořínek“, je schopen vydržet větší zátěž, málokdy onemocní, cítí se většinou dobře a z nemoci či nějaké disharmonie se rychle zotaví. V čínské medicíně tomu říkáme, že má jedinec silnou zhengqi (čti čeng-čchi / řádnou energii) – tzn., že soubor funkcí, které tělo vykonává, má určitou „velmi dobrou“ integritu, sílu, setrvačnost, atd. V tomto případě není snadné tuto dynamiku narušit. Mohli bychom to přirovnat ke stromu co má silné kořeny a kmen. Ani silný vítr ho nezlomí či nevyvrátí.

Jak tedy dojde k tomu, že tělo ztratí schopnost regulace?
Pokud máme silný „kořínek“, pak jsme schopni odolávat velkým výkyvům v pracovní zátěži, počasí, zvládáme větší množství stresových podnětů, nedostatek spánku, nekvalitní jídlo, atd. a nezdolají nás ani např. chřipkové epidemie. Čínská medicína by řekla, že naše zhengqi (řádná energie) je silná.

Avšak je třeba si uvědomit, že naše řádná energie není schopna odolávat tlaku věčně a může se postupně oslabovat a vyčerpávat. Proto čínská medicína dbá na prevenci a udržení harmonie po celý život. Na jedné straně posilujeme řádnou energii a na druhé straně vytváříme vyrovnanější podmínky v našem životě, abychom se nedostávali pod neúměrný tlak. Pokud pojedeme životem jako formule 1, tím spíše nabouráme či zadřeme motor, než kdybychom jeli na výlet svou Škodovkou pomalým a rozvážným tempem.

K rozvratu funkcí těla, psychiky a mysli dochází tehdy, když naše zhengqi (řádná energie) není schopna udržet v harmonii fyziologické funkce na všech úrovních naší bytosti (mysl, psychika, tělo). K tomu může dojít v případě, kdy je zhengqi (řádná energie) slabá nebo vnější vlivy a tlak na naší energii je příliš silný. Při extrémních podmínkách může podlehnout nemoci i silný jedinec. Avšak při boji s nemocí má silný člověk lepší vyhlídky na zotavení. Rychleji se uzdraví a nemoc bude mít slabší průběh.

Odkaz na celý článek zde: Andao – Prevence zdraví a zvyšování obranyschopnosti z pohledu čínské medicíny