Prána- jak jednoduché to může být

V poslední době s potěšením pozoruji, že zatímco se autopatie až donedávna stávala stále složitější (nikoliv však složitou), nyní je zde patrná i tendence  zpět k jednoduchosti. U preparátu z prány jsme po zkušenostech dospěli i k velmi jednoduchému postupu, který se vejde do několika vět. Vycházíme z vlastních pocitů. Ty jsou jediným vodítkem a není těžké rozpoznat signály, jež nám naše jemnohmotná část, napojená na vyšší úrovně Univerza, posílá, a jež nelze přehlédnout. Vztahuje se na všechny způsoby aplikace preparátu z prány1, kontaktní (nakapání na kůži) nebobezkontaktní (držení v čakře bez dotyku kůže).

Jak pracovat samostatně s preparátem z prány:

Ve všech případech začneme s litrem a půl vody, prolitým v autopatické lahvičce,kundice2 dneška. Pokud tento stupeň ředění nevyvolá do tří dnů žádnou změnu v pocitech, zvýšíme o 1,5 litru vody. Pokud ani tento stupeň nevyvolá do tří dnů změnu v pocitech, zvýšíme o 1,5 l. A stejně i dál. Cílem tohoto poměrně rychlého sledu podání a navyšování množství vody je snaha dostat se postupně na tu jemnohmotnou úroveň, která je ta „naše“, individuálně nejlepší, na níž se má působit, a která se projeví nápadnou změnou pocitů. U každého může být jiná. Žádnou úroveň při tom nevynecháme, abychom náhodou nepřeskočili tu „naši“. Na začátku praktikování se nejčastěji nachází někde mezi 1,5 až 12 l.  Pokud cítíme do tří dnů po podání autopatického preparátu zřetelnou  změnu v pocitech (může to být určitá psychická úleva, zmírnění napětí a pocitů stresu, více energie, větší klid, lepší nálada, lepší spánek atp., někdy ale zpočátku i vztek nebo podobný pocit, způsobený zvýšením energie, který se časem mění v pozitivní pocity) čekáme, všímáme si svých pocitů. Když se někdy začnou horšit, opakujeme stejný stupeň ředění, který  změnu vyvolal. Nezáleží na tom, jak dlouho pozitivní reakce po jednom podání vydržela, může jít o hodiny, nebo o měsíce či roky. Pokud  při opakovaném podání stejného stupně ředění již nedochází k pozitivnímu posunu v pocitech, nebo  dokonce začínáme relapsovat , vždy zvýšíme množství vody prolité v AP o 1,5 litru (jednu lahev s pramenitou pitnou vodou). Zvyšování množství vody obvykle obnovilo reakci. Na tomto stupni ředění pak můžeme zůstat i dlouhou dobu, všímat si pocitů a opakovat preparát vždy při ubývání dobrých pocitů. Pokud by přestával působit, opět zvýšíme množství vody o 1,5 l. Při tomto postupu vracíme potencovanou (naředěnou) informaci vždy také zpět do 7. čakry. Pro udržení dobrého působení můžeme jako prevenci případného poklesu opakovat preparát s osvědčeným množstvím vody i pravidelně, k posílení do stresové situace apod. Interval v takovém případě není rozhodující. Vždy se řídíme svými pocity a máme k nim důvěru. Povšimli jsme si za dvanáct let používání autopatie, že jemné energie či informace, způsobující zpočátku dobré pocity spojené s horními čakrami, větší mentální klid, pohodu, energii, odolnost vůči stresu ad., se  přesouvají systémem čaker směrem dolů a mohou řešit i problémy ve fyzickém těle. Pokud by ale byl vývoj složitější, vracíme se k celému objemu znalostí  knihy „Uzdrav se s autopatií“, 5. nebo 6. vydání.

Chtěl bych zde však zdůraznit, že i když považuji přípravu AP z prány za důležitý přínos metodě, významnou částí mé praxe zůstávají stále  příprava z dechu s varem i bez varu a ze sliny s varem a používám také všechny ostatní metody a postupy popsané ve zmíněné knize.