Potřebujeme informaci z blínu?

 

   Existuje významný homeopatický rostlinný lék Hyosciamus niger (blín černý). Pomáhá zejména při závažných poruchách osobnosti a chování. Dá se říci, že je to tzv. psychiatrický lék. Jak asi všichni víme, homeopatické léky působí na úrovni informace, což je vyšší úroveň inteligence léku oproti lékům hmotným – ať již přírodních či syntetických.

   Ing. Václav Hrabák se spolupracovníky zjistil, že informace z této rostliny, vyskytující se na smetištích, rumištích, skládkách a hřbitovech, odpudivě páchnoucí, tedy blínu černého dokáže odstranit následky covidové infekce. Jde o trvalé či dlouhodobé následky ať již neurologické, psychické, kardiovaskulární či kloubně-svalové. Doporučuje podávat Hyosciamus niger 30 – 3-5 kuliček 1x denně 7 dní za sebou. Jsem potěšen touto informací, neboť léčba tzv. long Covidu je i z hlediska holistické medicíny obtížná.

   Dovolte však malé zamyšlení nad rámec léčby postižených jednotlivců. Troufám si říci, že postiženo je lidstvo. Patrně největší žijící homeopat Rajan Sankaran (fyzicky patrně největší žijící homeopat je Václav Hrabák, neboť měří asi 2 metryJ) píše v díle MATERIA MEDICA – Duše homeopatických léků: „Hlavní pocity člověka, který potřebuje Hyosciamus je, že byl náhle ponechán ve štychu, zklamán, podveden, zrazen a opuštěn člověkem, na němž je naprosto závislý… tato situace vyvolává v pacientovi akutní strach a paniku.“ Zkuste si představit takovou situaci. Dále parafrázuji Dr. Sankarana: „Takové pocity vedou k šílenství, které je však z pohledu ostatních směšné. Snaží se upoutat pozornost žertováním, hovorností a sexuálním chováním. Pod tímto chováním se ukrývá vztek. A tak se nečekaně může uchýlit k prudkému násilí. (Hyosciamus patří do „rodiny“ homeopatiik odvozených od vztekliny.) Takový zlý šašek či skřet.

   Možná, že jsem příliš subjektivní, ale vnímám jistou shodnou energii v naší společnosti. Naše vláda, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bankovní systém, kontrola čistoty potravin… nás obyčejné lidi zcela závislé na těchto institucích, tak nějak opouštějí a ponechávají na holičkách a řádění byznysu utrženého z řetězu. Ztrácíme pevnou oporu a propadáme strachu, nejistotě až panice, jež vede u mnohých k iracionálnímu chování… na jedné straně je patrný strmý nárůst psychiatrických pacientů, včetně nárůstu sebevražednosti, na straně druhé se společnost bouří a hrozí násilím, často podbarveným zesměšňováním předních politiků – nejen našich. A politici opět se zlými úmysly zesměšňují jiné politiky nebo dokonce občany, své voliče. Jsou i země, v jejichž čele stojí zlý klaun či cynický despota. A tak nevíme, zda se máme posmívat nebo udeřit… Lidé držící moc, ale i lid jsou těžce nemocní. A možná potřebují informaci z blínu… tedy z pohledu homeopatického. Z pohledu spirituálního, část lidstva, trpícího pocitem nadřazenosti, potřebují nalézt v sobě mír a pokoru. Takový obrat nelze zajisti penězi ani raketami… Dokonce ani církvemi. Neříkám to rád, ale tak jako ten blín, bereme energii z trosek, smetišť a odlehlých míst a stáváme se plevelem Země.

PS: Každý zahradník však dobře ví, že plevel je potřebný. Jen ho nelze nechat příliš rozrůst…

                                                                                                                               MUDr. Tomáš Lebenhart