Popáleniny

Během letních prázdnin dochází poměrně často k popálení. Ať již od slunce nebo ohněm. Dobře vybraná homeopatika dokážou téměř zázraky při jejich hojení. Rozeznáváme 4 stupně, přičemž 2. a 3. stupeň je nutno ošetřovat i zevně, nejlépe na chirurgické ambulanci, ev. (je-li značný rozsah) na specializovaném oddělení popálenin. Uvádím stručný přehled nejčastěji používaných homeopatických léků. Jako při všech akutních stavech je užíváme v krátkých intervalech, třebas po 10 minutách. Když se stav zlepšuje, intervaly postupně prodlužujeme.

1.stupeň - otok

 • Apis mellifica 15 - Růžový otok se zatvrdnutím (pomerančová kůže) s palčivými bodavými bolestmi. Velmi ulevuje studený obklad, který popálený vyžaduje.
 • Belladona 9 nebo 15 - otok je rudý, horký, bolesti jsou pulsující. Značná citlivost na dotek. Může být horečka. Také zde touha po ochlazení. Zvláštní znak pro Belladonu je, že druhá osoba cítí sálavé teplo, když přiblíží svou ruku k popálené kůži.
 • Hypericum 15 - Taktéž zarudlý otok s pulsujícími bolestmi. Zde však chlad potíže zhoršuje a bolest střílí podél nervů.

2.stupeň - puchýře

 • Rhus toxicodendron 9 nebo 15 - Drobné puchýřky na zarudlé, bolestivé podině, které pálí a obsahují světlou, citrónově žlutou tekutinu. Pacient je neklidný a ulevuje mu teplé až horké obklady.
 • Mezereum 9 nebo 15 - totéž s tím rozdílem, že obsah puchýřků je hnisavý a bolest je intenzivnější, kousavá. Většinou se vyvine z předchozího stavu.

3.stupeň - popálení zasahuje podkoží a tvoří se hnisavá spodina. Zůstávají jizvy.

V praxi je nejčastěji přítomen 2. i 3. stupeň společně. Homeopatika pak kombinujeme.

 • Mercurius sulubilis 15 - podobné Mezereu. Krvavé hnisání, zápach. Vytváří se vředy se spodinou připomínající špek. V noci je zhoršení. Nechce ani teplo ani chlad.
 • Cantharis 9 - Silné pálivé bolesti bodají jako nůž. Puchýře s krvavou tekutinou, okolí zarudlé, pálí. Neklid až k deliriu, chlad zhoršuje.
 • Causticum 9 nebo 15 - puchýře, vředy, bolesti jsou trhavé, drásající, ochromující. Vhodné též na zhojení starých jizev po popáleninách.
 • Kreosotum 9 - zapáchající krvácení, svědivý otok okolí. Hnisavý rozpad tkáně s krvácením. Bolesti hluboké, trhavé. Pulzace v celém těle. Popálený chce vše, ale nic mu není vhod. Těžký stav.
 • Kalium bichromicum 15 - ostře ohraničení vředy (vhodný i na vředy bércové), žlutozelený hustý hnis.
 • Hepar sulphur - postupně 5, 15 a nakonec 30. Velký lék hnisání, které je žluté a silně bolestivé. Doprovázeno silnou zimomřivostí. Bolest připomíná zaraženou třísku, je ostrá, bodavá. Postižený má narušenou psychiku se sklonem k nářku (děti pronikavě ječí).
 • Graphites 15 - podobné bez narušení psychiky a hnis připomíná med. Také Graphites dokáže zhojit starší jizvy.

Ještě pro úplnost, 4. stupeň je zuhelnatění tkáně, které nastává při popálení eletrickým proudem či bleskem a nebo, když člověk hoří delší dobu-. Tento stav není většinou slučitelný se životem.

Přeji vám, abyste nikdy tuto pomoc nepotřebovali…