Pf 2012

Milí přátelé. Svěřím se Vám s několika myšlenkami, vhodnými před blížícím se koncem roku i věku.Dle výpočtů starých Mayů, Aztéků, ale i Indů či Číňanů tímto rokem končí 5 200letý cyklus. Nejedná se o žádný konec světa ani lidstva. Celá planeta a zejména my, lidé pocítíme zásadní energetické změny, které přechod těchto cyklů provázejí. Změny již několik let probíhají a probíhat budou. Mnoho z nás pociťuje jiné vnímání času, jakoby se zrychloval, mnoho lidí prožívá myšlenkový nebo emoční zmatek, trpíme poruchami nálad… Nové, přicházející energie podporují spíše Východní přístup k životu než náš, založený na rozumu, hromadění a strachu, že o nahromaděné přijdeme. Ano, můžeme říci, že končí svět - konzumu a násilí. Budoucí uspořádání bude založené na nenásilí, lásce a lidství. Mnoho lidí, zejména zde, v Západní civilizaci, do nového Světa nebude mít přístup. Energie přicházející na Zemi budou stále jemnější, jejich frekvence vyšší a naše hrubohmotné i jemnohmotné tělo se jim bude muset přizpůsobit, aby přežilo. Proto je nanejvýše nutné ladit své myšlení a cítění tímto, duchovnějším směrem. Vidím tři základní oblasti, v kterých se bude přerod realizovat. Ostatně již k tomu částečně dochází. Je to oblast ekonomická, ekologická a zdravotní.

Nemusím být studovaným ekonomem, abych neviděl neodvratný krach světového hospodářství. Čas dluhů nemůže trvat věčně a čas placení je otázkou pár let. Pokud nestojí hospodaření rodiny, firmy nebo státu na morálních základech, je bankrot jen otázkou času. Ten čas je zde…

Naše planeta je živý organizmus a nyní nastala doba její obrany. Míra bezohledného drancování dosáhla neúnosné meze. Země má ke své očistě k dispozici čtyři živlové síly, kterým ani nejchytřejší lidský program nemůže odolat. Vzduch - tornáda, hurikány, oheň - horká sucha, požáry, blesky, sopečné erupce, vodu - povodně, tsunami, laviny a zemi - zemětřesení, sesuvy půdy, erozivní procesy.
V oblasti našeho zdraví, zaznamenávám (a nejen já) strmý nárůst nemocnosti. Rapidně přibývá nádorů a dalších autoagresivních chorob, nezvládnutelných infekcí a depresí. Zdá se, že mikrosvět začíná mít navrch. Mutují moderní, velmi inteligentní bakterie, viry a další nitrobuněční paraziti. Účinnost chemických léků se snižuje. Totéž se týká i bylin a zdá se, že i informačních léků. Potřebujeme zcela nová homeopatika, jako např. Coca-cola, Čokoláda, Rentgenové záření, apod. Za dveřmi je doba, kdy se budeme léčit a cokoliv ovlivňovat naším soustředěným záměrem a pevnou vírou v jeho uskutečnění. Tedy myšlenkou.

Děje, probíhající ve třech zmíněných oblastech nás tedy příliš nenaplňují optimizmem. Je třeba si však uvědomit, že tyto změny jsou nutné a ve výsledku jsou pro naše dobro. Vesmír a vše živé vlastně funguje na vlně dobra a lásky. Jinak to ani být nemůže. A i ve jménu těchto hodnot je někdy nutná očista. A ty, Člověče, máš úžasný dar: Svobodnou vůli. Takže jen na Tobě záleží, jak touto dobou projdeš. Lidstvo jako celek by mohlo během krátké doby učinit zázrak. Stačilo by, kdyby se domluvilo, že přestane zabíjet. Své druhy i zvířata. Jen v důsledku těchto změn by na světě nastal obrovský přebytek kvalitního jídla a všeho dalšího, co člověk potřebuje k pohodlnému životu. Takže nastává čas převzetí zodpovědnosti za své činy. Je na každém z nás, jak se nám bude dařit. Zda rok 2012 bude koncem či začátkem…

P. F. je zkratka latinských slov Pax a Felicitas. Tedy mír a štěstí. Obojí Vám ze srdce přeji a s úsměvem dodávám, že letos by PF mohlo pro nás mnohé značit: Pracovat a fofrem.

MUDr. Tomáš Lebenhart