Petroleum

Základní pravidlo homeopatické léčby zní: Podobné vyléčí podobné. Dokazuje to i tato čerstvá krátká kazuistika. Čím kratší případ – tedy léčení a přirozený návrat k plnému zdraví, tím lépe. Muž, 56 let, bez historie závažného onemocnění, mnoho let občas zajde pro homeopatika na různé drobnosti, kupř. virozy. Přichází s tím, že má v ústech pocit nafty. Je to jedniná jeho stížnost a tedy příznak. Zde bych se zmínil, o tom, že pocity se běžně v medicínské praxi podceňují. Ve skutečnosti mají vysokou hodnotu., neboť pocit je VŽDY posel pravdy. Rozumově zpracované výpovědi už nemusí být tak pravdivé… Svět je subjektivní a tím i cenné symptomy každého jednoho. Snahou o objektivizaci se sice lépe orientujeme v systému vědecké medicíny, avšak bezpečně vzdalujeme od samotné esence pravdy.  Homeopata pocity zajímají a umí s nimi pracovat.

Pokud by takový člověk toto řekl, běžnému lékaři v rámci zdravotnického systému, byl by buď odbyt s tím, že to přejde, v horším případě by obdržel doporučení na psychiatrické vyšetření. Také by se posléze mohl ocitnout v gastroenterologické ordinaci a rozjel by se obchodně-medicínský kolotoč vyšetření a zmatených pokusů o léčbu. Samozřejmě, že by se na nic nepřišlo a zdravotní stav pacienta by se mohl plynule zhoršovat…
 

Já jsem ani vteřinu nepomyslel na možné příčiny a automaticky jsem doporučil Petroleum 9, tedy homeopaticky naředěnou a dynamizovanou naftu. Bral 3x denně 3 kuličky. Po dobrání tubičky mailem referuje, že pocit zmizel a vše je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Jen zdravotnický moloch přišel zkrátka… což mě ani pánovi vůbec nevadí.

Setkal jsem se s lidmi, kteří si vyloženě užívají benzínové aroma na čerpacích stanicích, či (pro někoho) omamnou vůni kerosinu při nástupu do letadla. Na straně druhé jsou lidé, pro které je tento pach utrpením. Myslím, že obě skupiny by mohly mít prospěch z Petrolea – dva póly téhož. Přeji všem, aby hlavně vždy v pořádku dojeli do cíle.

MUDr. Tomáš Lebenhart