Pár postřehů ke covidu

Jak jde čas a záhadný virus napříč politikou i krajinou, může každý ze svého úhlu pohledu i pozice sbírat a vyhodnocovat informace. Ne jen ty z médií, nýbrž i ze skutečného života.

Před pár dny se ke mně dostalo celkem rozumné krátké video, kde jeden mladý lékař z Queens hospitál v Londýně, pracující na jednotce intenzivní péče, popsal velmi jednoduchý postup očistného dýchání při respirační infekci. Připomněl mi tisíce let starou ajurvédskou techniku zvanou pránajáma. Pomocí této dechové techniky může každý praktikující významně posílit své tělesné, mentální i spirituální zdraví. Zkratkou jde o to, že během dechového cvičení provzdušníme celé plíce. Běžná realita je totiž taková, že využíváme 30-50 % dechové kapacity – pokud právě nesportujeme, fyzicky nepracujeme či hluboce nespíme. V důsledku toho se zásadně snižuje odolnost dýchacích cest vůči infekci. S věkem a dalšími oslabujícími okolnostmi (např. kouřením) tato lokální imunita klesá na kritickou úroveň. Přijde-li hodně virulentní, agresivní virus, může být ohrožen život…

Jaká je v této souvislosti praxe? NIKDO z lékařů nám neradí: Dýchejte z plných plic! Udělejte alespoň 3x denně 5 nebo 6 pomalých, hlubokých nádechů, zadržte na asi 5 vteřin dech a pak aktivně vydechněte až do posledního zbytečku vzduchu. A už vůbec si nelze představit, že nám odborníci k tomu poradí, abychom si při nádechu představovali hřejivé světlo, které se při zadržení dechu rozlévá do všech buněk našeho dýchacího aparátu a spaluje obaly virů a bacilů a při výdechu nás opouští tmavá jedovatá pára… neznají základní zákon Života: Mysl organizuje hmotu. Už jen toto by mohla být účinná prevence před napadení Covidem ale i nezanedbatelné LÉČBA. Či její část. A zcela zdarma! V jiných textech popisuji několik levných a účinných léků, včetně posilování imunity a její zaměření na cíl.

Uvědomil jsem si (kolega z Londýna mi to připomněl), že značná část plicní tkáně je v zadní části hrudi, tedy na zádech. A co automaticky udělají s každým covidovým pacientem? Položí ho na ZÁDA! Je-li navíc takový nemocný obézní (jcož většina JE), dojde k okamžitému stlačení drobných průdušek a plicního parenchymu, jenž má houbovitý, tedy snadno stlačitelný charakter. Navíc jej začnou ještě přidušovat rouškou. V terminální fázi, kdy dochází k dechové nedostatečnosti s poklesem kyslíku v krvi, jej napojí na respirátor, který pod tlakem vhání do průdušek vzduch obohacený kyslíkem. Bohužel v této fázi (stále v pozici na zádech) je efektivita umělé respirace problematická. Dokladem toho je finální nezvládnutí těchto stavů v prostředí špičkové technické i personální vybavenosti….

Před asi týdnem u mne byla na kontrolním vyšetření (pro zcela jiný zdravotní problém) padesátiletá žena s historií bronchiálního astmatu „léčeného 4 roky kortikoidními spreji. Dnes už se díky tzv. alternativnímu přístupu této nemoci i léčby zbavila, nicméně její plíce jsou oslabeny. Navíc je lehce obézní. Vylíčila mi svou nedávnou zkušenost s Covidem 19. Uvádím zkratkou:

„Dostala jsem jasné příznaky popisované v souvislosti s koronavirem. Ztráta čichu, únava, ztížené dýchání, kašel, tepoita… Vždy, když jsem si lehnula na záda se mi přitížilo. Intuitivně jsem se v noci přetáčela z boku na bok. Přes den jsem se navzdory únavě co nejvíce pohybovala, chodila jsem a snažila se zhluboka dýchat. Tušil a jsem, že pokud se nechám hospitalizovat, nemusím již nemocnici opustit živá, neboť splňuji riziková kriteria. Po několika dnech se začalo dýchání i celkový stav zlepšovat. Do cca týdne jsem nemoc zvládla…“ Dodávám, že si navíc pomáhala homeopatiky a kysličníkem chloričitým, který 3x denně inhalovala. Myslím, že tento případ dobře koresponduje s dechovou praxí popisovanou výše. Apeluji na všechny: Dýchejte! Dýchejte chytře a efektivně ať zůstanete mimo Kvidové statistiky. Dýchejte i v případě nemoci, ať nemusí dýchat za vás technika. Pránajáma zná ještě mnohem efektivnější a sofistikovanější postupy. Každý se o tuto prastarou metodu může ev. zajímat… Pro účely provzdušnění plic a posílení přirozené schopnosti průdušek eliminovat škodliviny včetně virů postačí popsaná základní metodika. K té bych přeci jen ještě doplnil, že je třeba dýchat ve vertikální poloze (nejlépe ve stoje), vést dech napřed do břicha a pak postupně výše až ke krku. Pokud máte nadváhu, snažte se usnout na břiše nebo na boku. V hluboké REM fázi spánku každý dýchá správně, jelikož naše vědomí (s jeho strachy) je dočasně odpojeno. Nadechujte pokud možno nosem a vydechujte ústy. Samozřejmě o samotě, nejlépe venku.

Dále mi dovolte, prosím, krátce se vyjádřit k několika dalším (důležitým) aspektům Kvidové aféry. Úmyslně píšu aféry, neboť ve mně stále (s přibývajícími zkušenostmi byť většinou zprostředkovanými od pacientů. ale i od některých kolegů) sílí přesvědčení, že NEJDE o žádnou epidemii, natož pandemii. To by měl přiznat každý, kdo alespoň základním způsobem rozumí epidemiologii. Nebudu dále rozvádět, konečně na označení až tak nezáleží…

Jsou zde ovšem jiné, skutečné a mnohem nebezpečnější epidemie (ev. pandemie). Například onkologická, psychiatrická, neuroinfekční, kardiovaskulární diabetická a společná všem – imunodeficientní. Tedy zřetelný a stálý pokles tělesné i emoční obranyschopnosti spojené i s úděsnou kvalitou výživy a konečně i stavu vědomí. Troufám si vyslovit názor, že pokud bychom Covid 19 nesledovali a nevyšetřovali, nikdo z laické ani lékařské veřejnosti by si během posledního roku ničeho mimořádného nevšimnul. Zdravotní stav obyvatelstva by se normálně dál zhoršoval, tak ja se děje poslední roky a desetiletí. Navíc by ovšem fungovalo hospodářství, služby a děcka by normálně chodila do škol. Nedocházelo by k zanedbávání vážných necovidových pacientů a zbytečným úmrtím…

Dále jsem nabyl dojmu (na základu referencí mnoha pacientů, že hlavním zdrojem a místem koronavirové (i jiné) infekce jsou sama zdravotnická zařízení. A to navzdory skafandrů, štítům a rukavicím. Jak je možné, že takto dokonale chránění zdravotníci tak masově podléhají nákaze? Samozřejmě nezpochybňuji jejich mimořádné nasazení spojené se stresem. Ale přeci jen to naznačuje, že doporučovaná a přímo odorovaná ochranná opatření nejsou 100% účinná. Opakovaně jsem byl informován, že člověk, který odpovědně dodržoval všechna hygienická nařízení, včetně (tak problematických) roušek, ale zejména relativní izolaci, byl pak pozván ke kontrolnímu vyšetření (pro jinou chronickou diagnózu) do nemocnice – někdy s krátkou hospitalizací – a tam onemocněli Covidem (potvrzeno pcr testem). Z tohoto úhlu pohledu nepovažuji lockdown za rozumný. Mezi vedoucími zdravotníky a hlavně pak politiky se totiž šíří nepřehlédnutelný strach spojený s alibizmem. Ten, kdo projeví ony symbolické „koule“ je automaticky mainstreamem označen za neodpovědného a nebezpečného vyvrhela…

Na úplný závěr zamyšlení dva homeopatické typy do této neblahé situace jako malý užitečný bonus. Z televizních šotů nelze přehlédnout, jak jsou štětičkové výtěry zadní nosní sliznice (velmi nespolehlivé mimochodem). Vyšetřovaní se jim instinktivně brání a v podstatě je přetrpí. Nejen že je narušena integrita oné důležité sliznice, ale je narušena (více-méně) i psychika a důstojnost. Navíc je s nimi zacházeno jako s malými dětmi či ne úplně svéprávnými osobami. („Pěkně zakloníme hlavičku, trochu to zašimrá, nebudeme se cukat, viďte, to vydržíte, vím, že to není příjemné….“, atd.). Na tuto situaci je jedinečným homeopatickým lékem STAPHYSAGRIA 30. Řeší jakékoliv potlačení a narušení integrity těla i psyché. Namátkou jakákoliv operace – tedy rozříznutí těla, vytržení zubu, nedobrovolný sex, cévkování, kolposkopie a jiné skopie a dále urážky a nucení k něčemu co nechci. Takže 3 kuličky před výtěrem, av. ještě 3 další den.

Druhým, zatím nikde (pokud je mi známo) nezmíněným homeopatikem je COCA. Nejlépe v potenci 15 3x denně. Tato informace z andské koky zvyšuje využitelnost kyslíku molekulami hemoglobinu na povrchu červených krvinek. To se jistě může při dechové nouzi hodit.

Doufám, že jsem nevyděsil, neurazil… pouze sdělil své myšlenky a nápady v souvislosti v tzv. koronavirovou pandémií….

MUDr. Tomáš Lebenhart