Nevěřte těm, kteří naléhají

Nyní si KOSMICKÉ VĚDOMÍ PŘEJE SDÍLET INFORMACI, PROČ ÚŘADY TOLIK TRVAJÍ NA OČKOVÁNÍ.

Proč to bylo vzneseno na veřejnost. Proč se tomu věnuje v poslední době tolik pozornosti a bude to pokračovat. Není to situace, která by zítra zmizela. Je to součást plánů úřadů a Sil které vládnou, protože ony mají svoji agendu a velmi důležité je pochopit, jaká je to agenda.

Oproti obecnému přesvědčení, to není to proto, aby bylo víc autistických dětí. To sice je součástí agendy, ale není to nejdůležitější a
nejpodstatnější prvek agendy. Není to ani způsobování úmrtí.

To také není prvořadým cílem, ani vytvoření velkého množství zotročených jedinců s ovládanou myslí za pomoci nanotechnologie. Zase, sice to poslouží účelu, ale není to pravý důvod, proč se v této době protlačuje očkování.

Takže se musíme ptát, proč tomu tak je? Když ty uvedené příčiny nejsou primární, proč je vyvíjeno tolik úsilí na očkování a na ostrakizování těch, kteří nechtějí nechat očkovat své děti anebo sebe?

Musíte rozumět, že Síly které jsou u moci ví, co je lidstvo zač, a zná možnosti lidstva. Musíte chápat, že dlouho a těžce hledaly způsob, jak ovládat lidstvo, aby ho udržely hloupým a přitroublým, ospalým a ignorantským, aby ovládaly mysl prostřednictvím kontroly mysli, vymývání mozků, indoktrinace,takže se stalo normou, že člověk přijímá to, co mu říkají úřady a experti. Znají potenciál lidské duše a dále vědí, že nastal čas probuzení, rozšíření vědomí a jeho pozvednutí nad rámec kontroly, kterou určily. Ony to chápou, vědí a obávají se toho. Protože osvícené, probuzené lidstvo dlouho nestrpí otroctví, nebude akceptovat kontrolu, která do teď byla. Vědí to a bojí se toho.

Toto Vědomí nyní konstatuje, že prvotní příčina, příčina číslo jedna, proč se pokoušejí očkovat je, aby přerušili spojení s Duchem, a zasahovali do frekvencí duše.

Že kolektivní duše nyní funguje na nových úrovních. Že lidský aspekt, prvotní záměr, osobní aspekt duše nyní začíná zvedat své frekvence, takže se může spojit s Duchem nahoře a Duchem uvnitř, takže se může propojit s kolektivní rodinou své vlastní duše, v každém individuálním spojení k nejvyšší pravdě své duchovní bytosti. Tento proces se spustil, je v běhu a zrychluje a rozšiřuje se každým dnem, každou minutou každého dne. Síly u moci to vědí a zoufale tomu chtějí zabránit, zablokovat to, ukončit to.

Skutečným účelem očkování je vpravit do těla prvky obsažené v očkovací látce, které naruší frekvence duše a zablokují spojení i do budoucna. To je skutečný účel.

To je pravá příčina proč se tak tlačí na očkování. Proč zavedly takové věci jako epidemie spalniček, přestože to není opravdová epidemie. Ebola z nedávna, prasečí chřipka před pár lety, H1N1.

Je to proto, že jsou zoufalí, že se snaží zablokovat a zasahovat do zvyšujících se frekvencí lidstva a každého člověka. Proto je stále důležitější a naléhavější říct očkování a vakcínám ne.

Ti, kdo i s touto informací mají pochybnosti a poddají se očkování, dostanou Znamení Bestie, protože to to je.

Je to Bestie, která si označuje své oběti a své otroky. Když má člověk informace o tom, o co se jedná a že to má tyto účinky, a přesto to udělá, pro takové není omluvy a není návratu, nemohou říct, že nevěděli. Proto Vědomí nyní přináší tuto informaci, aby ukázalo, jak obludný je plán těch, kdo jsou u moci, těch kdo jsou zoufalí, aby dosáhli své výsledky a zůstali u moci a u vládnutí. Chtějí zničit většinu lidstva. Chtějí zničit duchovní spojení, které existuje, chtějí zotročit ještě víc, aby zůstali u moci a pokračovali v tom, mít vše, co měli po tak dlouhou dobu: moc, kontrolu, nadbytek

Vědomí již nemusí pokračovat, protože většina již chápe, proč ti, kdo jsou u moci, chtějí u ní zůstat. Vědomí si přeje, aby všichni rozuměli, jak opravdu důležitá je otázka očkování. Protože kdo se tomuto procesu poddá, nejenom že vás to může poškodit a udělat z vás roboty, ale může to také zničit a zablokovat vaše skutečné spojení s kolektivní duší, vaší rodinou duší a vaší duší.

Jako vždy, je to na rozhodnutí každého, aby učinil volbu, je to právo každého, ale chápejte, že dopady volby jsou mnohem větší, než bylo původně myšleno. Není to pouze záležitost fyzického zdraví a pohody a emočního zdraví a pohody, kontroly mysli, zdraví. Je to záležitost Ducha. Záležitost samotné duše.

A ti kdo se tomuto procesu poddají, to dělají proto, že mají možná dohodu, že půjdou touto cestou.Ale jako osvícené bytosti, jako ti, kdo dostali informaci, je to na každém, aby si zodpovědně zvolil moudře.

Když člověk chápe, že si zvolí očkování, protože je zde tlak na to, abychom udělali stejnou volbu jako rodina a přátelé, abychom byli v normě, to již není pro nikoho dobré a tíha takového rozhodnutí je na bedrech každého člověka. Ti, kdo vědí, že jsou duchovní povahy, aby se zde vyvíjeli a rostli, vědí, že tento tlak je Božský tlak. Je to tlak od samotného božského zdroje a říkáme znovu: vybírejte, vzepřete se těm, kdo tak dlouho bažili po moci a ovládání – kvůli sobě. Vzepřete se v souladu s vaší vyšší duchovní podstatou a vězte, že to je bod obratu, váš bod obratu, vaše osobní chvíle, kdy vstoupíte do své síly. Vězte, že důsledek bude významný, ale že jste dostali dar volby a informaci, abyste pochopili situaci na hlubší úrovni, abyste pochopili opravdovou naléhavost a důležitost této věci.

http://rainbow-phoenix.com

http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/channelingy/kosmicke-vedomi-----neverte-tem--kdo-nalehaji.html