Náhlé stavy

Homeopatika, správně zvolená, mohou mnohdy pomoci překonat dramatické psychosomatické stavy, které přicházejí náhle s velkou intenzitou. Trpí jimi velké množství lidí, včetně dětí. Chemické léky, podávané psychiatry obvykle nevedou k vyléčení, neboť se nedotýkají samotné příčiny. Mohou maximálně fungovat jako první pomoc za cenu návyku (Lexaurin, Neurol, Diazepam, Apaurin, Cipralex… to jsou ty nejpoužívanější). Homeopatický přístup je poněkud chytřejší, nemá vedlejší efekty a hlavně může nemocného jeho potíží nadobro zbavit. Jak jsem řekl, je nutno rozpoznat vhodný informační prostředek a životní síla (imunita) pak stav může vyřešit. Hrubohmotné prostředky (uvedená léčiva) nemohou s jemnohmotným centrem imunity komunikovat a tak se na úrovni skutečného léčení nic neděje…
Uvedu nejčastější stavy a odpovídající homeopatika. Vřele však doporučuji návštěvu zkušeného homeopata, neboť je třeba mít jistotu ve volbě léku a také vědět, jak silnou potenci použít a kdy podání opakovat. Obecně se v takových (hlubokých) případech používají vysoké potence 30, 200 nebo 1000. S tak vysokými potencemi se musí zacházet velmi obezřetně a většina homeopatů je nikdy nepoužívá. Tak tedy:
Aconitum napelus: Homeopatikum náhlých stavů číslo 1. Ataka přichází velmi náhle, během vteřiny. Může se jednat o panický stav, bez zevní příčiny. Nemocný se ocitá v zajetí strachu o svůj život, nechápe, co se děje a prudce mu buší srdce. Obvykle i zčervená v obličeji a má pocit, že odchází z tohoto světa. Obvykle je možno vystopovat silný úlek v minulosti a to dokonce ještě ve stádiu plodu. Mimochodem tzv. amniocentézy - což jest odběr plodové vody u těhotné matky, často k takovým stavům vede. Plod při takovém zákroku pravděpodobně prožívá nepředstavitelnou hrůzu.

Belladona: Člověk, potřebující tento homeopatický lék, se cítí silně ohrožen a má snahu uniknout. Může jít o tzv. perzekuční blud anebo na běžný zevní podnět, např. když kolem běží pes, reaguje neadekvátní panikou. Častou situací, která takové stavy může spustit, bývá mikulášské strašení naturálně vyhlížejícími (a často opilými) čerty. A rodiče, místo, aby své děcko v takové situaci chránily, čerta ponoukají, aby si je odnesl… Také domácí násilí může nastartovat tyto problémy.
Stramonium: Jedná se o panický děs, kdy dítě (vzácněji i dospělý) nepoznává své blízké, neví, kde jea divoce se tiskne ke komukoliv nebo čemukoliv na blízku. Psychický stav se dá přirovnat k opuštěnosti v nebezpečné divočině - třeba v řece plné krokodýlů, nebo džungli plné jedovatých hadů a šelem. Je to typické například po narkóze u malých dětí… Proto je vhodno podat Stramonium 30 před operací i po ní.

Argentum nitricum: Velmi potřebný lék naší civilizace. Mezi jeho projevy patří veškeré sociální fóbie, strach z úzkých prostor (výtah), z davu lidí (přecpaný dopravní prostředek), z výšek, z hloubek, také anticipační úzkost, tj. strach, že se něco stane - např. před cestou. Strach z létání, z vystoupení na veřejnosti, atd. Dochází ke zmatku v mysli, uspěchanosti, třesu, průjmům. Patří sem i cestovní horečka. Je vhodný před zkouškou, před návštěvou zubaře, či soudního jednání.

Homeopatik a stavů je mnohem více, ale mám malý prostor a to jsou ty nejčastěji potřebné.