Naalinda

Znám ho již sedm let. Pracoval jako pomocník v ayurvédském centru Siddhalepa na Srí Lance. Mladičký, menší postavy, jedno černé oko se mu stáčí dovnitř. Zaujal mě jeho obličej. Prozrazoval jistý mentální nedostatek a zároveň absenci ega. Sloužil. Vždy v přítomnosti, radostně uklízel masérské místnosti, připravoval koupele, odnášel odpad a zdobil květinami všechny prostory. Přicházel do práce jako prvý, mezi posledními večer odcházel. Jakoby ani neměl svůj osobní život. Letos v listopadu jsem byl mile překvapen, když jsem jej spatřil v masérském oděvu. Vyžádal jsem si jeho služby a tak mě tři týdny masíroval. Nikdy jsem nepoznal lepšího maséra. Při práci se modlil a byl takřka v tranzu. Jeho ruce se pohybovaly vedeny čistou láskou.
 
Dva roky se po nocích učil, aby mohl úspěšně složit přísnou zkoušku ayurvédského terapeuta. Všichni lékaři se shodli, že je nejlepší. Svou jednoduchou angličtinou mi vyprávěl, že žije s matkou, kterou živí. Otec zemřel jako voják. Sourozence nemá. Učil mě užitečná sinhálská slova. Při masážích jsem často usínal, takže jsem oba byli na onom světě…Všiml jsem si mnohokráte, že nízký intelekt spojený s mentálním defektem vytváří často onen nulový stav, jak o něm píše Joe Vitale v knize Svět bez hranic. Nulový stav je stav mysli, který není zatížen myšlenkami, mentálními návyky a naučenými vzorci chování. Umožňuje nerušený průchod nadvědomých impulzů, tedy čisté duchovní inspirace. Jde o ideální stav bytí, za kterým se pachtí všichni hledající. Jogíni celého světa ve svých meditacích zbožně čekají na vyprázdnění své mysli. Moje kolegyně, neuroložka, mi sdělila, že za třicet let své praxe vypozorovala, že lidé po mrtvici, kdy je intelekt energeticky odpojen, jakoby rozkvétají. Spravují se, jejich pleť se stává heboučkou, nabývají vnitřního klidu. Totéž platí o pacientech s Alzheimerem i jinými mozkovými degeneracemi. To vše svědčí o tom, že naše myšlení, na nějž jsme tak hrdi, nám svým způsobem brání v duchovnosti a šťastnému životu!

Konečně jsem plně pochopil biblickou větu: Blahoslaveni chudí duchem. Soudím, že jde o chybný překlad (zdaleka ne jediný). Tito lidé, chudí myslí, jsou naopak duchem prosyceni! Všeobecně se úloha myšlení fatálně přeceňuje. Francouzský kultovní filozof René Descartes prohlásil: Myslím, tedy jsem. Těžký omyl, přátelé. Nemyslím, tedy JSEM!! Tak to je. Všechny významné objevy a umělecká díla přišla ke svým autorům z jejich duchovního nadvědomí, z inspirace. Nebyla vymyšlena! Tisíce vědátorů na celém světě celý život vymýšlejí a nikdy na nic nového, co by mělo skutečnou hodnotu, nepřijdou. Mendělejev uviděl svou periodickou tabulku chemických prvků ve snu. Dánský fyzik Bohr spatřil struktúru atomu také ve snu. Einsteinovi naskočila teorie relativity (E = mc2), ve stavu, kdy na nic nemyslel. Hluchý Smetana uslyšel Mou vlast vnitřním sluchem.

Važme si schopnosti myslet. Je to velmi důležitý a praktický nástroj. Nástroj! Pokud s ním právě nepracujeme, klidně jej odložme. Odpočatá mysl pak pracuje lépe. Řekl bych, že úplně všechny nemoci a utrpení vůbec pramení z naší neposedné mysli… Zkusme alespoň Vánoční svátky prožít v myšlenkové chudobě a otevřít tak cestu lásce, jež v tuto dobu na Zemi proudí požehnaně.

MUDr. Tomáš Lebenhart