Mentální retardace

Jde o devítiletou dívku – těžce mentálně i fyzicky postiženou. Je schopna chůze, ale rodiče ji musí během pobytu v ordinaci stále držet a bránit jí v destruktivních pohybech. Má pleny. Mentálně na úrovni ročního dítěte. Zaznamenávám fakta v souvislosti s očkováním.

Komentář závěrem…

Narodila se po přirozeném oplodnění, z naprosto fyziologického těhotenství, zcela zdravým rodičům. Plně kojena 15 měsíců.

9. den po porodu očkování proti tuberkulóze. Po té 6 týdnu zvracela a kůže silně zarudla + tvroba svědivého exému. Dermatologická péče pomocí kortikoidních mastí na celé tělo. Přesto trvala agresivní vyrážka. V tomto stavu ve třech měsících věku naočkována trojvakcínou DITEPE. Po té se zvracení zhoršilo. Byla hospitalizována s výsledkem – zdráva (dle matky: Nic jí nezjistili). Takže měsíc po té další očkování – čtyřvakcína + hepatitida B! Po té měsíc nepřetržitě nemocná (kašel, rýma, plakala). V tomto stavu opět očkována (!!!) – DITEPE + hepatitida + hemophylus. Babička si všimla, že se holčička špatně vyvíjí. Po té diagnostikována centrální koordinační porucha se zvýšeným tonusem svalstva. Dětský neurolog zaznamenal do dokumentace mimo jiné: Proběhlá očkování bez reakce. (!!!) K tomu poznamenávám, že v pediatrii i příbuzných oborech panuje středověké přesvědčení, že postvakcinační reakce je zarudnutí kolem vpichu. Ve skutečnosti se v takových šťastných případech jedná o zdravou psorickou reakci proti toxickým látkám. To z úhlu klasické homeopatie. Z hlediska např. čínské tradiční medicíny jde o průnik horkého toxinu do krve. Silné tělo má snahu jej rychle vyloučit na povrch.

V roce nezačala mluvit, chodit začala ve 14 měsících. Praktikována Vojtova reflexní metoda. Mezi jedním a dvěma lety věku absolvovala 2x dvě přeočkování proti dětské obrně (!!!!!). 14 dní po prvé dávce polia (obrny) záchvat epilepsie. Vše zdokumentováno. EEG bylo natočeno již v půl roce věku s vyloučením epilepsie. Po záchvatu prokázáno jasné epi ložisko! Vzniklo tedy po očkování proti obrně. T.č. cca 40 epileptických záchvatů denně (atypické absence) – několik během pobytu v ordinaci - a bere čtyři druhy antiepileptických léků! V listopadu 2014 prodělala epileptický stav (status epilepticus), což je nekončící (bez medikační pomocí, smrtí končící) záchvat a převážel jí vrtulník… Do svých pěti let byla normálně dále očkována!!! Vše zdokumentováno. Nikdo nic… Rodiče – laici, kteří „ničemu nerozumí“, se vzbouřili. Konec s očkováním, hledání pomoci mimo oficiální medicínu. Mají druhé, tříleté dítě, chlapečka, který nebyl (a nejspíše nikdy nebude) očkován. Ten se vyvíjí zcela normálně a dosud mimo běžné rýmy nebyl nemocný. Pediatra nepotřebuje…

Můj plán: Tubercullinum 200 (sedí takřka 100%), sehnat informace, o jakou přesně šlo polio vakcínu a z té pak si objednat homeopatikum v potenci 200 (Remedia, Rakousko nebo Nelson´s homeopathic pharmacy, UK) – aplikovat následně po 3 dávkách (á 1 měsíc) Tubercillina (TBC vakcína jako první prolomila imunitu…). Obrna dokončila destrukci a napadla centrální nervový systém. To vyvozuji. Viděl jsem desítky podobných situací…

Souběžně GUNA Brain derived neurotrophic factor (BDNF) – homeopatikum, které navozuje tvorbu hormonu „opravujícího“ mozkové buňky, tzv přirozenou neuroplasticitu, v kterou neurologové moc

nevěří, dále pak v plánu GUNA Awareness + GUNA Cell… další, širší informace pro čištění buněk, zejména mozkových.

Co zbývá říci? Nevím… Jako bývalý dětský neurolog prostě nechápu… A mám velmi nepříjemný pocit, že pokud bych setrval v systému, byl bych nucen a ochoten dělat v podstatě totéž… Je to stav naprosté izolace od reality… To je dost vážná věc…

PS: Dnes jsem se ze zpráv dozvěděl, že bude při Vojenské lékařské fakultě otevřena klinika tradiční čínské medicíny, kde budou čínští lékaři praktikovat akupunkturu onkologickým pacientům. To vypadá docela dobře, když si odmyslíme pravděpodobný těžký osobní byznys jednatelů… Mistr (pardon, ministr) zdravotnictví všechny rychle ujistil, že tito lékaři (kteří studují choroby do mnohem větší hloubky a déle než západní lékaři), budou pod odborným „dohledem“ našich lékařů… Já už neumím najít slovo pro takovou frašku…

Aktuální dodatek, 10.6.15:

Dnes mi jeden z vedoucích představitelů Lékařské Komory telefonicky m. j. sdělil, že homeopatie je vědecké lékařská metoda a že ji nesmím jako nečlen Lék. Komory provozovat… Mluvil dost vážně. Pořád ještě doufám, že se snad probudím… že se mi to jen zdá….

MUDr. Tomáš Lebenhart