Koncepční podklady MZ

Více o METODĚ SEBELÉČENÍ NEMOCÍ SE ZÁNĚTYHLOUBKOVOU MASÁŽÍ ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK vyvinutou panem ŠTEFANEM ZAKUŤANSKÝM z Bardejova, SE MŮŽETE DOZVĚDĚT zde: http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet052014.htm

  1. ZDRAVÍ 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví aprevence nemocí schválená vládou 8.1.2014 a poslaneckou sněmovnou 20.3.2014
    http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html
  2. Současné problémy očkování a jejich řešení –provakcinační strategie MUDr. Vladimír Valenta, PhD
    http://www.who.cz/attachments/article/96/Valenta.pdf

Příkazem ministra č. 28/2013 byla zřízena rezortní pracovnískupina pro podporu a ochranu veřejného
zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu Zdraví2020 v ČR. V návaznosti na tuto pracovní skupinu byla zřízena pracovnípodskupina pro provakcinační strategii.

JE TŘEBA VYTVOŘIT STRATEGII JAK PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTISTRATEGIÍ POD BODY 1 A2 ZMĚNIT TAK, ABY UMOŽŇOVALY SVOBODNOU VOLBU VE PROSPĚCH OBČANA AJEHO RODINY, TEDY I DĚTÍ - BUDOUCNOSTI NÁRODA.

Těším se na další spolupráci.
S přátelskýmpozdravem
VŠENEJLEPŠÍ VŠEM!

přeje ING.. Ruda Vondřich,
Agentura Harmonie se čtyřlístkem
T: +420 602711005

http://rozkvet.cz
https://www.facebook.com/ruda.vondrich

PS .: K informaci a k využití přidávám informaci o ZPRAVODAJÍCH ROZKVĚT HARMONIE:
č.07/2014Téma: NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE -VÝZVA K OBEZŘETNOSTI A AKCI
http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet072014.htm

č.06/2014 č. Téma: SVOBODNÁ VOLBAOBČANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA VE PROSPĚCH JEHO RODINY, JEHO DĚTÍ I VŠECH OBČANŮ.
č.05/2014 č. Téma: JAK SI VYLÉČITNEMOCI SE ZÁNĚTY SOUSTAV DÝCHACÍ, POHYBOVÉ, atp. SEBELÉČENÍM METODOU HLOUBKOV&Eacu te; MASÁŽE LOŽISEK ZÁNĚTŮ Úplný text naleznete zde: http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet052014.htm

č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM - OČKOVÁNÍ 
č.01/2014 Téma: MEDICÍNA 21.STOLETÍ- BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ!