K toxicitě CDS

Protože se množí dotazy a i obavy některých ohledně toxikologické bezpečnosti CDS2 (kysličníku chloričitého), sděluji své stanovisko. Za nedlouho dojde k setkání a diskusi profesorky Strunecké,která patří ke kritikům této chemikálie a varuje před jejími možnými toxickými účinky a ing. Josefem Čápem, chemikem, propagátorem MMS a nyní i CDS2 a mnohaletým uživatelem. Osobně jsem jej viděl před několika měsíci doslova sprintovat v Praze – ve svých 85 letech. Těší se vynikajícímu zdraví a od rána do noci pracuje, mj pořádá velice hodnotné přednášky na Novotného Lávce.
Sám za sebe říkám, že jsem asi 4 měsíce užíval CDS2 ve vyšších dávkách než jsou běžně doporučovány a má tělesná i psychická energie nápadně vzrostla. Dle autora knihy Zakázané zdraví, Ludwiga Calckera se kysličníkem chloričitým nelze otrávit. Za asi sto let jeho vnitřního užívání je popsáno pouze pět případů otravy na světě. Z toho ve třech případech šlo o neúspěšné pokusy o sebevraždu tímto koncentrátem a ve dvou dalších, asi stonásobné překročení léčebné dávky jakýchsi pomatenců. Všichni přežili bez následků.

Z mnou léčených klientů mi jen několik hlásilo nevolnost, 1x zvracení a 3x průjem. Častěji je udáván pocit suchých úst a 1x pálení v břiše. Po přerušení pití roztoku tyto příznaky (detoxikace) rychle odezněly.

Ještě ocituji velmi zajímavý případ ženy z Orlanda (Florida), která v hospicu umírala na rakovinu slinivky s rozsáhlými metastázemi v játrech a kostech. Po chemoterapii jí onkolog sdělil, že má před sebou několik týdnů života. Již jen ležela naprosto vyčerpána (a otráveny chemií). Pak na doporučení terapeutky (osobně ji znám) začala pít CDS2 a to každou hodinu. Po třech týdnech byla propuštěna domů a byla schopna jet s rodinou na výlet. Onko markery spadly k normě a metastázy se rozpustily. Obdržela ještě léčivou energii. Pokud by kysličník chloričitý byl jedovatý, patrně by posloužil spíše jako urychlení odchodu.

Brzy přinesu další poznatky. MUDr. Tomáš Lebenhart