Ještě jednou o CDS a Covidu

Milý přátelé. Doba je pro mnoho lidí značně nepřehledná , ba zmatená a hledání ideálního způsobu žití začíná být čím dále složitější.
Přispívají k tomi i četné nepravdivé informace z MZ a Vlády vůbec a teké, bohužel, od tzv. odborníků. Jiní odborníci (hlavně ti ve světě) nám říkají zcela jiné informace. Vzniká chaos a lidé se děli do názorových skupin a začínají se stavět proti sobě, což opravdu nevěští nic dobrého.
Chtěl bych vám sdělit svůj poměrně jednoduchý návod/názor, jak si v této době uchovat zdravý a život.
Stále silně ji se přikláním k přesvědčení, že tzv. Covid vzniká za určitých vhodných podmínek (přemíra toxinů všeho druhu - radiace, psychika, jídlo... a jako koruna všemu tzv. očkování) spontánně a jeho přenos je diskutabilní. Viz můj dřívější článek Syndrom hnijících jablek. Ochrana dýchacích cest a různé odstupy i izolace se mi jeví jako nesmyslné a praxe to jen potvrzuje. Co tedy dělat?
Stále více věřím v bezpečnou a spolehlivou sílu kysličníku chloričitého (dále CDS). A to ohledné těla. Kdo chce získat seriózní znalosti o této chemii, může si koupit a prostudovat knihu Zakázané zdraví od Andrease Kalckera. Koupit ji lze na www.czchem.cz . Navíc si každý koncentrát může levně a poměrně snadno vyrábět doma. A pak jednoduše ředit do roztoku k užívání. Návod nejlépe na www.zlutavoda.cz - video - návod na výrobu CDS (asi 10 minut). Ještě NIKDY jsem neslyšel a to ani zprostředkovaně přes někoho, že by CDS někomu ublížilo. Ba právě naopak, postupně odstranilo mnoho nepříjemnosti a choroby, jak infekční tak onkologické i jiné, dokonce i psychické.
CDS působí očistně v organizmu a navíc velmi inteligentně. Okysličuje a tedy ničí POUZE mikrostruktury (infekční i jiné) které jsou vůči nám potenciálně nepřátelské, ohrožující naše zdraví a přímo léčí i většinu známých nemocí, pokud nejsou genetiky podmíněny. Toxicita CDS je nulová!
Je pravda, že přímo nepůsobí na naše uzdravující síly - tedy imunitu a prostě chemickým oxidačním procesem ničí vše, co do těla nepatří. Tato postupná a důsledná očista (po nějaké době možno do roztoku přidávat pár kapek dimethylsulfoxidu (DMSO), který CDS zanese do hlubších struktur těla, jako např. kosti, šlachy, nervový systém či opouzdřené záněty či cysty.
Tímto procesem se naší imunitě postupně zcela uvolní kapacity, takže do blízké budoucnosti si můžeme být jisti její silou a připraveností.
Samozřejmě, že CDS není jediná možnost, jak si pomáhat. Je sputa dalších, zejména z rostlinné říše a z informačního systému, někdy propojeného s radiodiagnostikou (Bicom, Mars, Oberon, Salvia...) Dále nezapomínejme na sílu a účinnost myšlenky, vize uzdravení, pevnou víru, případně prosby, vysokým duchovním Bytostem, ve které máte důvěru, včetně Boha samotného. Pěstování sebelásky, soucitu, zastavení se, ztišení se, obrácení se... to vše je možno zapojit do úzdravného procesu. CDS je zde jako jistota rychlé a bezpečné pomoci. Vřele doporučuji. Dávkování naleznete v protokolech A. Kalckera.
 
MUDr. Tomáš Lebenhart