Jemnost

Tato příjemná energie je jednou z nejmocnějších prostředků, jak se sblížit – s lidmi i světem. Jemnost je příjemná a nijak se nevylučuje s chlapstvím nebo hrdinstvím. Znáte bojové japonské umění AIKIDO? Je založeno právě na citlivosti a jemnosti. Nenásilným ustupujícím způsobem odvádíte soupeřovu agresivní energii mimo sebe až do jeho úplného vyčerpání. Kdo je jemnější vyhrává. Jemnost pomáhá bourat bariery mezi lidmi jako pneumatické kladivo. Sbližuje, podněcuje důvěru a každý ji podvědomě vyhledává. Nelze si ji splést se slabostí nebo nerozhodností. Člověk obdařen darem jemnosti stojí pevně na zemi a před ničím necouvne. Každý jeho čin je vědomí a velkorysý. Odpouštějící nedostatky ostatních i vlastní. Netají svou zranitelnost. Je v hlubokém tichu, aby vám mohl naslouchat tak, aby se do vás hluboce vcítil. Na této úrovni soucítění dochází k zázračným pomocím a energeticky je obdarován i její poskytovatel.

Ve starých indických tradicích je označována jako AHIMSA. Obsahuje kvalitu nenásilí a neubližování ve všem, co děláme. To platí samozřejmě i o nás samých. Jemnost musí mít pevné hranice. Na základní škole jsme měli pár let ve třídě propadlíčka, velmi laskavého a značně přerostlého. Byl dokonce větší a těžší než většina kantorů. Vzhledem k jeho mírné povaze a naší třídní rozjívenost se často stával terčem našich opatrných výpadů… Pamatuji si jeho laskavou větu, jež obsahovala právě ony hranice. Občas nám tiše říkal: „Kluci. Můžete mě klidně mlátit. Ale běda, když mě to bude bolet…“

Když se k ostatním za všech okolností chováme vlídně, ještě to neznamená, že po obě necháme šlapat. Prosím, pamatujte si, že vlídnost dělá život jednodušším. Tato kvalita nám v této době tuze chybí. Jen si na pár vteřin představte, že všichni lidé této Země jsou k sobě vlídní… Není to žádný zázrak, je to běžná lidská vlastnost. Od ní většinu lidstva nemilosrdně odděluje přemíra myšlení a  Ego, přijímající negativní myšlenky. A přitom je ve všech lidech jemnost přítomna. Jen jí dovolit žít a jednat. Méně myslet, více cítit. Být v tiché radosti bytí. Jemný člověk není slabý člověk. Tento omyl také bývá příčinou, že lidé jsou k sobě i jiným tvrdí. Pohleďte na vodu. Jak je nehybná, neklade odpor, je symbolem jemnosti. Tato voda ale umí zkrotit běsnící oheň a svou dravou silou srovnat nedozírné plochy země…. voda není slabá. Dokáže být neuvěřitelně citlivá. Reaguje na elektromagnetickou sílu Měsíce – a to i v mořích i našich buňkách. Další projev jemnosti a citlivosti. Reprezentuje Život sám. Kdy je vědomě spojen s vodou vědomě žije.