Jak Marion stimuluje a podporuje organismus

Marion funguje jinak než konvenční medicína a alopatické léčebné prostředky. Toto je obzvláště zřejmé v případě závažných a dlouhotrvajících nemocí, kde již došlo k značnému vyčerpání organismu. Přístroj Marion podporuje a umožňuje odchod toxinů z těla. Jeho prostřednictvím může být tělesná regulace podporována a regulována. Vyčistěním organismu se pak lidské tělo může daleko lépe bránit nežádoucím toxinům a mikroorganismům. Je to neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi. Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Umožňuje také pracovat s frekvenčním vzorem substací, bakterií, virů, alergenů atd. Je důležité si tento fakt uvědomit a mít na mysli několik následujících bodů, abychom se vyhnuli nežádoucímu znepokojení:
Pokud tělo bojuje se závažnou nemocí dlouhou dobu, tak je již vyčerpáno tímto neustálým bojem. A nakonec je tělo tak slabé, že bude využívat jakékoli rezervy, kterou ještě má, k udržení funkčnosti orgánů a funkcí těla, jež potřebuje k zachování života jako takového.
Marion ze svého principu podporuje tělo. Toto v případě již vyčerpaného těla na které bude aplikován terapeutický postup znamená, že tělo využije tuto podporu k tomu, aby nabylo zpět svou vitální sílu a doplnilo si vyčerpané rezervy.
Poté co tělo nabere potřebnou sílu, nastartuje samoléčebný proces. Pokud se organismus v případě závažné choroby, kdy tělo doplňuje vyčerpané rezervy opět vyčerpá, může se toto jevit jako absolutní návrat ke stavu před terapií. Vyjímečne se tato recidiva projeví tak, že se symptomy potíží projeví ještě silněji, než před samotným léčením. Tento stav je ale jen přechodný a nedoporučujeme terapii přerušovat.

Důvod proč je potřeba pokračovat v terapii je, že tělo opět využije podporu Marionu k tomu aby nabylo sílu a poté bude pokračovat v boji s nemocí. Pacient se bude opět cítit lépe a terapie bude přinášet požadovaný výsledek.
Tento cyklus zlepšení stavu a opětovného zhoršení se bude opakovat až do té doby něž se tělo zbaví počáteční vyčerpanosti. Aktuální zhoršení však nebudou již nikdy tak silná jak tomu bylo poprvé.
Poté co si tělo vybuduje dostatečnou sílu, budou všechny další budoucí aktuální zhoršení slabší a méně časté až do doby než dojde ke kompletnímu vyléčení.

U mnoha terapeutických postupů je z důsledku potřeby podpořit tělo během celého procesu uzdravování doporučeno provádět terapii bez přestávky dokud nedojde ke zlepšení stavu

Více na:
http://marion-jj.blog.cz/
http://marion-jj.cz/