Jak je to možné

Pod vlivem několika shlédnutých tv pořadů je mi divno. Divím se, že vědci zabývající se výzkumem kosmu a možností jiných civilizací zcela ignorují nad slunce jasné důkazy o komunikaci mimozemšťanů pomocí důmyslných piktogramů v obilí jihozápadní Anglie. Některé obrazce jsou srozumitelné jen z určité výšky a mají ohromující přesnost ohledně určení místa ve vesmíru či data. Jiné přinášejí odpověď v binárním kódu na otázku vznesenou ze Země s použitím stejného systému. Obsahují i vizuální podobu mimozemšťanů a jejich vzkazy lidstvu. Jak je možné, že vážení astronomové (u nás reprezentovaní Jiřím Grygarem) dále s úsměvem odsouvají tyto důkazy do koše spolu s cyklickým kalendářem starých mayů, homeopatií či jinými objektivně fungujícími systémy? A dále udělují své bludné balvany lidem převyšujících tyto skeptiky svou moudrostí více než o hlavu. Pan Grygar se nechal slyšet, že nedávno udělili takovou anticenu ženě, která radila lidem dívat se do slunce. Větší a nebezpečnější pitomost prý neviděl. Zapomněl ale dodat, že v době, kdy slunce vychází a zapadá a svírá se Zemí ostrý úhel (to jest asi 10 minut po východu a před západem) je pozorování slunečního kotouče nejen zcela bezpečné, ale opravdu velmi prospěšné pro zrak i duchovní vývoj.
Ptám se, jak je možné, že nové poznatky kvantových fyziků nejsou převzaty vědeckým establishmentem a nejsou učeny na základních školách. Proč se nezabývají revolučním poznatkem, že pozorované fotony se chovají jinak, než nepozorované. Jinými slovy, že mentální činnost tvoří (pomocí fotonů) realitu! Vládami podporovaný výzkum vyhazuje miliardy dolarů na nesmyslné poznatky. Proč se astronomové neučí od astrologů? Proč jimi pohrdají? Proč středověcí Šapnělé i Angličané masakrovali domorodé obyvatele Nového světa? Proč se nesklonili před jejich moudrostí? Proč Indiány žijícími v jednotě se Stvořitelem a přírodou násilně obraceli na křesťanství? Proč se starý svět nechtěl učit?

Totéž, bohužel, platí i v oblasti medicíny. Vliv psychiky na naše zdraví a uzdravení je naprosto zásadní. Důkazů je o tom celá hora a denně přibývají. Léčba inteligentními léky nesoucí informaci je odmítána, ikdyž se pomocí ní již dvě stě let uzdravují lidé na celém světě z chorob, kde konzervativní medicína nemá co nabídnout. Od svých klientů jsem slyšel mnoho autentických reakcí svých kolegů z klinik, když se při kontrole setkali s uzdraveným pacientem, kterému před časem sdělili, že jeho nemoc nelze vyléčit. Místo aby se se zrychleným pulsem aktivně zajímali, co že je přivedlo k uzdravení, většinou nad tím prostě mávnou rukou, maximálně s určitým nadhledem sdělí, že došlo ke spontánnímu uzdravení. A nic. NIC! Z jejich akademického klidu je to nevyruší ani na minutu. Ve třicátých letech minulého století pracoval jistý profesor Fleming ve Skotsku s nebezpečnými bakteriemi. Hledal něco, co by je dokázalo zničit. Jednou si v laboratoři mezi miskami, kde pěstoval své bacily, zapomněl svačinu, chleba se sýrem. Když se po několika dnech vrátil, všiml si, že jídlo se pokrylo jemnou bílou plísní. Dále si všiml, že tato plíseň zastavila růst Streptokoků a Stafylokoků. On si toho VŠIML! Nemávl nad tím rukou. Bylo mu jasné, že stojí před epochálním objevem. A skutečně, po cílených pokusech s touto plísní (Penicillinum) objevil antibiotika!

Páni vědci, proč jste slepí a hluší před skutečnými objevy, které posunou lidstvo o další skok kupředu? Proč se povýšeně vysmíváte homeopatům, kteří mají lepší výsledky než tzv. vědecká medicína. Každý zkušenější homeopat za svůj život vyléčí stovky exémů a lupének. Kolik jich vyléčí

kožní odborníci všemi mastmi mazaní? Kolik pánů revmatologů vyléčí byť jediný revmatizmus? Já osobně jsem jich vyléčil několik desítek. A tak by se dalo pokračovat, odbor k oboru. A všichni jsou v klidu. Vždyť opustit jistotu je tak nebezpečné, tak nepříjemné, tak namáhavé… Já se přeci nemohu mýlit. Mám přece školy, vím, co je správné. A nehodlám nic měnit…

A tak je mi tak nějak divno. Kdo se diví, je mu divno. Asi je lépe si hovět. Takovým je pak co? Jak vznešený stav přežívání…

MUDr. Tomáš Lebenhart