Energie lásky

Přichází doba, kdy ti nejpokrokovější, renesanční vědci, zkoumající hmotu začínají mluvit podobnou řečí jako duchovní mistři. Jak je to možné? Inu, poctivě se snaží nalézt samu podstatu života a jeho zákony. Značný předstih měl Albert Einstein, jenž v sobě spojoval vědeckou racionalitu a spirituální rozměr pokorného člověka. Všichni lidé na duchovní cestě vědí, že podstatou veškerého bytí je láska. Nyní se k tomuto poznatku zákonitě blíží i vědci. Ovšem jen ti, kteří nepracují pro firemní zakázky.Víme, že základní vlastností lásky je energie nezpodmíněného DÁVÁNÍ. Tuto vlastnost vykazují i elementární částice hmoty. Kolem atomového jádra krouží elektrony v několika vrstvách. Pokud se setkají dva atomy, z nichž jeden má nedostatek volného elektronu a druhý jeho nadbytek ve svrchní sféře, automaticky je předán! To je podstata chemických i biologických reakcí, projevů hmotného života. Totéž se děje i v planetárním systému. Veškeré životní energie směřují k harmonii. Jedna částečka hmoty bez váhání a podmínek dává a druhá bez váhání a podmínek bere. Je-li pro někoho obtížná spirituální cesta, může si vzít příklad z hmotného světa. Lidé mají problém jak v dávání, tak v braní. Dávání většinou podmiňují a očekávají odměnu. Bývá to promyšlený čin, nemající s přirozenou láskou nic společného. To se, bohužel, týká i většiny charitativních činností. Přinejmenším se čeká vděk… Brát také moc neumíme. Máme pocit studu, nepřístojnosti, atd. Je to výraz nedostatku lásky k sobě. Vesmír nás bezpodmínečně miluje a má nevyčerpatelné zásoby. Jen na nás záleží, s jak velkou nádobou půjdeme ke studni…

Zde je nutno si uvědomit jednu zásadní věc. Vlastnit a mít k dispozici jsou dvě odlišné kvality. Vlastnění je něco, co vesmír nezná. Je to kořen zla a chorob. Ocitáme se mimo systém. Na to pozor. Mít k dispozici, je naopak velmi žádoucí. Pokud lidé trpí chudobou jakéhokoliv druhu, je to jejich vlastní volba a Bůh či universum s tím nemá nic společného. Je naprosto přirozené a žádoucí, aby každý člověk měl VŠE, co potřebuje. Pokud tomu tak není, hledejte problém u sebe a se vší pokorou žádejte energie vesmíru o nápravu. Věřte, že je přímo nažhaven vám pomoci a energie vyrovnat. Varujte se však před hromaděním majetku a pocity vlastnictví. To je vždy spjato se strachem a jedině on, brání vašemu definitivnímu slynutí s láskou… stojí v cestě k osvícení.

S důvěrou se zapojte do proudu života a lásky. Nechoďte ke studni se skleničkou. Vezměte pořádný demižon, raději dva, ať jste vyváženi. A potkáte-li žíznivého, rovnou mu jeden nechte. A potkáte-li dalšího, zbavte se i druhého. Vesmírná studnice je bezedná…