Dva mé aktuální poznatky

Poslední týdny dostávám řadů mailů i ústních zpráv ohledně neblahých následků očkování, zejména Hexy. Ne všichni si, pochopitelně přejí zveřejnění svých mnohdy otřesných zážitků. Všiml jsem si dvou varovných signálů.

1) Mnozí rodiče si všimli, že po očkování v kojeneckém věku se pozastavil psychomotorický vývoj dítěte. To jim potvrzují pediatři i dětští neurologové. V žádném případě to ale programově nedávají do souvislosti s vakcinací, i když jim rodiče tvrdí, že tento zvrat nastal právě po očkování a nebyl pro to jiný evidentní důvod (infekce, úraz, psychotrauma). Ve hře bylo pouze očkování. Takže nejen rovoj imunity a psychiky je často retardován, ale i rozvoj pohybových vzorů, tonus svalstva a dokonce někdy i tělesný růst může být očividně narušen. 

2) Někteří rodiče vážně uvažují, že pokud se legislativní stav nezmění, budou uvažovat o enmigraci! To mi připadá docela vážné... Popisují silnou negativitu až agresivitu, někdy posměch ze strany dětských lékařů či sociálních pracovníků, pokud se snaží zpochybnit prospěšnost očkování.

Le.