Duchovní první pomoc

Poslední dobou čerpám duchovní inspiraci a energii od úžasného Richarda Rudda (Genové klíče a další navazující díla), Dr. Davida R. Hawkinse (mudrce a výzkumníka spirituality) a učení Bruna Groninga. Posledně jmenovaní již nepůsobí na hmotné úrovni. Dr. Hawkins ve své poslední knize JÁ: Realita a subjektivita, na straně 298-9 uvádí velmi jednoduché a účinné cvičení na zklidnění mysli a posílení těla. Rád se podělím v naději, že mnoha lidem občas jeho rada pomůže, neboť doba je taková, že pomoci je více třeba…

Poklepejte si na brzlík. Brzlík je žláza nacházející se za horní částí hrudní kosti. Poklepejte na tuto oblast sevřenou pěstí a současně ve stejném rytmu vyslovte třikrát „ha-ha-ha“. Po krátké pauze to třikrát zopakujte. Při této činnosti se usmívejte a představujte si někoho nebo něco, co máte velmi rádi. Může jít o nějakou božskou postavu, ale klidně i o domácího mazlíčka. (Brzlík řídí akupunkturní energetický systém a souvisí s celkovou imunitou, na kterou má negativní dopad stres.) S touto metodou původně přišel dr. John Diamond.

Nyní nadechujte duchovní energii ze základny páteře směrem vzhůru do korunní čakry. Při každém nádechu si tuto energii představujte jako Světlo. Proudí ze spodu páteře až do temene hlavy. I pouhých pár nádechů způsobí citelný energetický účinek.

Během dýchání myslete na slabiku ÓM nebo ji vyslovujte.

Představujte si milovanou osobu.

Během cvičení se ve vlastním srdci pokuste nalézt ochotu vzdát se čehokoli a všeho pro Boha a vydejte se Bohu cele do rukou.
  
Takto se rychle a snadno pozdvihnete z oblasti konfliktu a stresu. Nemusíte se to učit a přece jsou výsledky zřejmí již na první pokus. Následně můžete pokračovat modlitbou či meditací, při níž se soustředíte na celý obraz (na periferní vidění) toho, čeho jste svědky. Nezaměřujte se na konkrétní detaily. Vnitřní klid naleznete, pokud sledujete celkovou situaci, nikoli její části. Takto se udržíte v rovině pozorovatele, nesklouznete do roviny následků jednotlivých podrobností a nepřipoutáte se k vytouženému výsledku.
  
Tolik citace dr. Hawkinse. Jen si dovolím malý dodatek. Některé buddhistické školy či guruové (zejména v oblasti Tibetu) doporučují místo posvátného zvuku ÓM vyslovovat či prozpěvovat AUM. Dr. Hawkins (vytvořil pomocí extrémně kvalitních, vícekrát ověřovaných kineziologických testů stupnici úrovně vědomí – či pravdy) od 1 do 1000, kdy 1000 představuje vědomí Krista. Pod hranicí 200 není člověk schopen soucitu a je schopen vnímat pouze svůj prospěch a chová se jako predátor. Mezi 200 a 500 je pole rozumu. Zajímavé je, že ještě při 499 (ti nejrozumnější) není možno rozeznat pravdu od nepravdy. Nad 500 začínají stupně lásky, tuto hranici lze překročit pouze, odevzdáte-li všechny nauky a vědomosti, názory a přesvědčení. 600 je předpoklad pro osvícení, mudrcem se stanete, pokud odložíte i stav osvícení, atd.) ÓM má dle testů hodnotu 740, zatímco AUM 65! Realita současného lidstva je cca 75 % lidí pod hranicí 200. Pozitivní zpráva je, že se vědomí lidí stále pomalu zvyšuje. Například v době vtělení Ježíše měla naprostá většina lidí hodnoty duchovního vědomí pod 100. Ještě pro zajímavost, gorily vykazují kolem 250 a delfíny a sloni ještě mnohem více – neuvádí kolik (asi aby nás moc nepoděsil)

Tomáš Lebenhart