Dobro a zlo

 Člověk, tedy lidská Duše obdarovány vysněným tělem, vydává se opakovaně na mise do hmotného světa dualit. Větší drama a zázrak si člověk představit nemůže… Jsme poranění (posvátné poranění), jsme nedokonalí, chybující, bloudící, hledající, nebo lhostejní a duchovně spící, jsme plni strachů, nejistoty i zloby. Na svět, na jiné lidi, na sebe… Nic radostného a povzbudivého, že?

Jsou zde ale i jiné ne tak tíživé aspekty. Jsme nevinní! Do jednoho a bez výjimky. Jsme milováni Stvořitelem všeho, že si to ani zpola představit nedokážeme. Nikdy nejsme sami a ponecháni svému osudu. Máme svobodnou vůli! MY rozhodujeme, co s námi a se světem, ve kterém jsme, bude. Jaký bude náš svět a život. Kudy půjdeme…

A protože je nekonečné Dobro a Světlo, ze kterého vše povstalo, byl vržen i temný stín a Zlo. Proto to drama a usilovné hledání, pády a duchovní vzestup. Tento text mě nijak psát nebaví, ale cítím , že může být pro mnoho lidí v této vypjaté a transformační době důležitý. V tomto kontextu bych rád zaměřil vaši milou pozornost na MYŠLENKY.

Většina lidí, zejména vzdělaných, rozumných, žijících v Západní kultuře (což jsme vlastně my, že), automaticky věří či akceptuje, že myšlenky jsou produktem našeho mozku… Z tohoto zásadního omylu, který ani odborné lékaři nevyvracejí, plyne celá kaskáda dalších omylů a nepochopení Životních zákonů. A také, žel Bohu, se stáváme snadnou kořistí – Zla. A naše „svobodná volba“ přichází ku zmaru a není využita v plném svém osvobozujícím božském potenciálu. Jak to tedy s „našimi“ myšlenkami doopravdy je?

Za prvé je třeba vědět, že nepocházejí z našich hlav a mozků! Jisté mozkové struktury je pouze zpracovávají, ev. rozvíjejí. Myšlenky nás doslova napadají. A to často čistě agresivním způsobem, aniž si to vůbec uvědomujeme. Myšlenky nejsou pocity. Pocit je vždy pravdivá energie, hologram, který pramení z naší Duše či Srdce. Smutná realita rozumného svým Egem ovládaného jedince, spočívá v nevnímání svaté řeči a její okamžité uchopení rozumem. Čím se ona původní čistá pravda narušuje a znehodnocuje.

Jde, přátelé, o to, že právě přes myšlenky (jejichž zahuštěná podoba jsou emoce) k nám může Zlo! To je jeho jediná možnost, jak nás dostat na svou stranu. („Blahoslavení chudí duchem“ – myšleno rozumem). Myšlenky pak utvářejí Ego a to má věčný hlad ta touhu stále více prosperovat. A naše pravé Já je odsouváno do pozadí a Dobro s námi ztrácí přímé spojení. Mám dojem, že jsme chytřejší než příroda i její jakýsi stvořitel a běh světa je plně v našich rukou… Covid 19 nám zřetelně ukazuje, kam až jsme v této zpupnosti jako lidstvo došli. To netřeba rozebírat.

Abych to zjednodušil: Každý člověk má svobodnou vůli, jež může kdykoliv projevovat v přítomném okamžiku. JAKÉ MYŠLENKY budeme přijímat a jakým vystavíme STOP. Je ovšem nutné, aby se člověk naučil rozlišovat jejich zdroj. S emocemi je to podobné. Cítíte strach? Uvědomte si ho a pak se v klidu rozhodněte je buď nepřijmout, nebo jej láskyplně přijmout, prožít jej a nechat odejít, tam, odkud přišel. Takto můžete naložit se všemi emocemi, včetně těch tzv. pozitivních. Na ničem neulpívat, ani na radosti… vše je pomíjivé, povrchní.

Klíčový je náš vztah k sobě, l lidstvu, k Životu a Bohu. Tečka. Ostatní události jsou šum, jenž kolem nás běží. Zatímco Dobro je stále připraveno každého zahrnout svou láskou a péčí, tiše vyčkává, až se MY pro něj plně rozhodneme a vše ostatní odmítneme. Zlo je naopak aktivní a velmi rafinovaně se o nás uchází… Což nám samozřejmě značně ztěžuje duchovní rozvoj a správné rozhodování. Proto bloudíme a točíme se v kruzích.

Jak rozeznat energii Dobra a Zla? Pocitem! Je třeba mu ale okamžitě uvěřit a přijmout jej, dokud se ho nezmocní Ego a tedy Zlo v nás. Říká se tomu „Jít za svým srdcem“. Nebýt závislý na tom, co si o vás kdokoliv myslí. Nezajímat se o to. Ani o pomluvy ani o pochvaly. Je to šum větru, který pomine. Myslet jen na Dobro, pokud vůbec myslet. Přát si Doro, naladit se jednou pro vždy na Dobro, přít Dobro celému lidstvu, naší Zemi, přírodě, všemu… tomu ostatnímu nevěnovat pozornost. Zlo bez naší výživy se nakonec samo požere – a já doufám, že se toho brzy dožiji. A vy také. Zlo musí totiž pořád něco oněmovat, něčím se energeticky živit. Dobro naopak vyživuje…

Dle moudrého čínského I-ťingu existuje 64 způsobů, kudy dovolíme Zlu, aby k nám mohlo. A to na úrovni jednotlivce i celého lidstva. V moderní západní psychologii tyto energie nazýváme stíny. Zmodernizované pojetí této prastaré čínské vědy pro současné lidstvo přinesl osvícený šaman, Skot Richard Rudd v zásadním díle GENOVÉ KLÍČE. Úkolem každého člověka je poznat své stíny, přijmout je a pak je postupně přeměnit v DAR… Zásadním stínem, který drží lidstvo po dlouhá století v šachu a brání nám vnímat vyšší realitu je LHOSTEJNOST. O ní si něco povíme – ale až příště. Myslím, že slov již bylo až dost, odpočiňte, rozjímejte… velmi doporučuji jednoduchou uklidňující a Dobro zvoucí mantru: „MÍR.“ Říkejte si občas v duchu mír, mír, mír…. Vychutnejte si krásu a jednoduchost tohoto zvuku i významu.

Tomáš Lebenhart