Další zkušenost

24. 8. jsem na stejném místě provedl další autopatii ve spolupráci s ing. Mojžíšem. Tentokrát jsem šel do 7. čakry, neboli Prána 5. Prolil jsem cca 9 litrů (4,5 minuty). Po zakreslení aury a čakrového systému jsem nabyl nové poznatky. Vhodno poznamenat, že se shodují s pocity. Na prvém obrázku je zachycen jemnohomotný stav těsně po provedení ap. Je zajímavé, jak je systém vyloženě rozhozen. Samozřejmě, že byl zakreslen i stav před autopatickým ošetřením. Ten se příliš nelišil od minulého nákresu. Po aplikaci do 7. a 6. čakry došlo tedy k výraznému rozházení čaker (levá polovina obrázku) i fialové, tedy vysoké duchovní energie. Při tom je velmi zajímavé, že nejjemnější energie – tedy bílá, se okamžitě uspořádala do ideálního stavu. Vlevo – vertikální silný sloup s nápisem bílá, vpravo – široké rozevření, jenž není rozhodně běžné.
Další obrázek je zhotoven cca 1,5 hodiny po autopatii. Tam je patrno, že zejména v čakrách nastává takřka ideální uspořádání.

Co z toho tedy vyplývá?

  1. Autopatie funguje.
  2. Prána je účinnější nežli dech. Alespoň u mě v současné době.
  3. Změny nastávají okamžitě.
  4. První, co se uspořádá je napojení na Univerzum – viz bílá barva.
  5. Další, podřízené čakry se dočasně (!) rozladí. To odpovídá down – efektu, citelném po jakékoliv celostní informaci.
  6. Uspořádání nejvyšší energie má harmonizující a rychlý vliv na biopole a celý čakrový systém.

Námět pro další výzkum: Jak dlouho ideální uspořádání vydrží a co to ovlivňuje.

Tak, zatím, Tomáš Lebenhart

dalsi-zkusenost1.png dalsi-zkusenost2.png