Dálkové studium autopatie

Milí příznivci autopatie,

Tradičně pořádané kurzy nejsou nyní uskutečnitelné. Dálkové domácí studium je však může nejen nahradit, ale přinést i nové prvky. A později, doufejme, se může znovu stát i významným doplňkem ke klasické výuce.

Autopatie je relativně jednoduchá metoda a k jejímu zvládnutí je potřebný menší objem znalostí, než třeba u herbalismu, homeopatie nebo jiných známých alternativních přístupů k léčbě. Nicméně pro její zdárné používání je třeba vědět jak na to. Především je nutné tuto metodu pochopit. Zejména její celostní charakter, to, že se jedná o stimulaci jemné informační části člověka, prány, vitální síly, která působí na organismus zcela specifickým způsobem.

Podrobné informace o dálkovém studiu zde