Crohnova nemoc a ulcerozní kolitida

Po lékařsku řečeno morbus Crohn (morbus =latinsky nemoc), profesor Crohn ji poprvé popsal. Jde o zánětlivé chronické onemocnění sliznice tenkého střeva. V některých případech bývá postiženo i střevo tlusté. Dg. morbus Crohn má u nás dle statistik asi 0,3 % obyvatel. Můj soukromý odhad je mnohem vyšší. V jednotkách procent. Mám za to, že ne každý jde se svými břišními potížemi k lékaři a hlavně, že ne každý nemocný je lékaři doveden ke správné diagnóze. A bohužel, prakticky žádný není svými klasickými lékaři doveden k uzdravení. Diagnostiku poněkud komplikuje globálnost klinických projevů. Hlavními příznaky jsou bolestivé krvavé průjmy, hubnutí, únava. Mohou se však souběžně či střídavě vyskytovat kožní a kloubní záněty. Pacient pak často koluje mezi odborníky a každý z nich přispěje trochou ze své odbornosti. A tak je nemocný „léčen" různými chemikáliemi a většinou je mu čím dál hůře. Mnozí končí na operačním sále a jejich střeva jsou nemilosrdně zkracována ve jménu chirurgické filozofie: Neposlušný orgán odstraníme a bude klid. Nebude. Z hlediska celostní medicíny ani toto není léčba, i když nepopírám, že může jít v dané chvíli o záchranu života.
Hlavní chemickou tzv. léčbou je chemoterapeutiku Sulfasalazin a kyselina amino-salicylová. Tyto léky dokážou po dlouhá léta stabilizovat (potlačit) projevy zánětu. To jistě není pro nemocného málo. Přestává mít průjem i bolesti, přibírá na váze. Není však ve skutečnosti léčen a příčina trvá. Dříve (doufám, že v současné době již definitivně ne) se hojně používaly kortikoidní syntetické hormony, které silně potlačovaly zánět, avšak za cenu devastujících vedlejších účinků. Moderní medicína nyní nabízí tzv. biologickou léčbu. Avšak ještě zcela nedávno, možná, že dosud, lékaři předepisují léčbu imunosupresivní (např. azathioprin/6 merkaptopurin), jež potlačuje imunitní odpověď na autoimunitní protilátky. Má to svou logiku, leč systém ochromující imunitu, nemůže být perspektivní vzhledem k možnému uzdravení. Pokud máme ambici uzdravit, vždy je třeba pracovat s imunitou. Neboť jedině jejím prostřednictvím lez tohoto cíle dosáhnout. Biologická léčba zde používá molekulu zvanou infliximab (chimérická anti TNF alfa protilátka), která většině pacientů značně uleví a směřuje k biologické příčině autoimunitních zánětů. Léčba je ovšem extrémně drahá a není nabídnuta zdaleka všem nemocným. Musí být zahájena brzy a dlouhodobě podávána za současného sledování možného výskytu vedlejších účinků. Co tedy nabízí medicína celostní, vycházející z pochopení zdroje poruchy imunity, používající zcela nenákladné, inteligentní léky.

I zde (možná dvojnásobně) platí: Původ vězí v mysli! Jakýkoliv zánět je v rovině mysli konflikt. Nemám zde dosti prostoru na vyčerpávající psychoanalýzu. Je možno se v tomto směru poučit u odborníků (Dr. Vogeltanz, Dr. Hnízdil, Dr. Dahlke…). Procítit svoje obtíže (krvavý, bolestivý průjem) a pokusit se pochopit jejich paralelu v myšlení. Již jen tímto způsobem je možno se nadobro uzdravit. Není to však bez odborného vedení jednoduché, to si asi každý umí představit… I když někdy je praktické položit si prostou a upřímnou otázku: „Z čeho, nebo koho se můžu posrat?" Omlouvám se útlocitnějším čtenářům, ale pokud chcete poznat pravdu o sobě, měli byste falešný stud rázně odhodit… Někdy kladu v ordinaci svým klientům brutálně upřímné dotazy a oni lehce šokovaní pouští své emoce, osvobozují svou léta vězněnou pravdu, pláčou, chechtají se, žasnou… a já tak mohu sáhnout po správném homeopatiku či slovu.

Zde jsou konkrétní léčebné možnosti, s kterými mám dosti zkušeností a mohou podstatnou měrou (vedle duševní práce) přispět k trvalému uzdravení.

  1. Fyziologická regulační medicína. Pracuje s vysoce ředěními molekulami. Zasahují cíleně do informatiky organizmu a jsou-li dobře zvoleny, vedou k přirozené nápravě imunologických dějů, které zprostředkovaly nemoc. Dokážou nastolit fyziologickou rovnováhu těla a detoxikovat buňky i to, co je mezi nimi. Vyčistí terén a zaúkolují životní sílu k odstranění choroby. Pro zvídavé uvádím oficiální léčebný protokol firmy GUNA. Antil IL 1, IL 10 a GUNA Bowel. IL je zkratka tzv. interleukinů, tedy chytrých, komunikačních molekul, nám vlastních. K této léčbě se doporučují probotika. Hojivý vlim má např. kolostrum (kravské mlezivo) či extrakt z tichomořského pepřovníku Noni.
  2. Homeopatie. Vhodná je kombinace konstitučního hom. léku s několika symptomatickými homeopatiky. Často používám Mercurius corrosivus, Belladona, Lycopodium, Natrium suplhuricum, aj.) Úmyslně neuvádím potence. Ty volím individuálně a intuitivně. Tyto přehledy léčebných možností rozhodně nemají sloužit jako návody pro samoléčení! VŽDY je nutno vyhledat zkušeného terapeuta, majícího patřičné znalosti a zkušenosti s danou problematikou. A navíc by to měl být laskavý člověk…
  3. Autopatie. Opět jen stručně. Zde jsou velmi nadějné zkušenosti, používá-li se nosem prodechnutá, převařená voda nebo speciálně upravená střevní nosoda (ze vzorečku stolice) a poslední dobou i autopatie z energie čaker.
  4. Bylinné, informační systémy. Například Diochi - Baktevir, Intocel, extrakt z Croton lechleri (dračí krev). Jde o velmi účinné, koncentrované bylinné extrakty s určitou inteligencí. Jiná možnost je tradiční čínská medicína. Osvědčené jsou produkty TCM Herbs - Trůn císařské milosti, Vystydnutí horké plotny, Souznění kouzelné proměny, Utišení větrné bouře… Opět: Vždy je třeba zajít za zkušeným odborníkem a na základě vyšetření včetně pulsů nebo elektroakupunktury dle prof. Volla (EAV) individuálně vybrat léky. Každý má totiž „svého" Crohna.
  5. Dr. Jonáš vyvinul velmi cílená informatika (Joalis), která po pečlivém EAV vyměření přes počítačový program, inteligentně směřují organizmus k celostnímu uzdravení. Samozřejmě, že i zde se pracuje s informacemi pro mozková emoční centra.

Mluvíme o Crohnově chorobě… Její blízká družka se zove ulcerozní kolitida. Zde je typicky postiženo tlusté střevo. Vznikají bolestivé vředy v jeho sliznici, což způsobují podobné, nebo i identické potíže. Z hlediska chemo-techno medicíny je léčba stejná, včetně chirurgické. Jen se neřeže tolik tenké střevo, ale tlusté. GUNA systém zde nabízí kombinaci: IL 10, INF gama (interferon gama) a GUNA Liver (program „zdravá játra) + probotika. Vidíme, že do hry zde vstupuje i energetický vliv jater. Z toho vycházejí samozřejmě i jemné odlišnosti při volbě léků celostní medicíny. Např. ze šuplíku TCM možno zvažovat i Úklid obilné sýpky, či Pilulku hořce. Často se bohužel, setkávám s klienty, kteří nemají definitivně určenou diagnózu. Já ji mohu cítit, tušit, hmatat přes pulzy, avšak nemohu za ní dát hlavu na špalek. Střevní histologie by měla být 100%. Často stačí kolonoskopie či jiné skopické metody + dostatečná zkušenost gastroentegologa.

Crohnova choroba i ulcerozní kolitida patří do velké rodiny civilizačních onemocnění. Pokud si odmyslíme karmické vlivy (Setkal jsem se např. s nemocným, kterému postupně amputovali celé tlusté střevo a on se musel živit skoro jako ptáček. V regresní analýze se dozvěděl, že byl kdysi

kanibalem…), jde praktiky vždy o dlouhodobé působení stresu, s kterým si neumíme zdravě poradit. Ale to už vstupujeme do jiné komnaty…

MUDr. Tomáš Lebenhart