Co nám nabízí Genový klíč 64

Věru ne málo. Již jen to, že zaujímá poslední, konečné, takřka osudové místo v kruhu GK klasického I-ťingu. Jeho stínová hrubá, tak rozšířená vibrace nese nelíbivý název CHAOS. Chaos a zmatek JE realita posledních tisíciletí lidstva této planety. Pokud kdokoliv bude chtít svým rozumem prozkoumat tento stav, zmatek jej zcela pohltí. Jak na to pak reagujeme? Strachem, nejistotou, nedůvěrou, zlobou, agresí, apatií a výsledkem toho všeho je stav, kdy jen úzkostlivě přežíváme. Šťasten vskutku je ten, kdo má ve věcech Světa jasno.
  
Velmi dobrou zprávou může pro mnohé být fakt, že Svět má zcela SUBJEKTIVNÍ povahu. Naprostá většina lidí je „přesvědčena“ – aniž disponuje jediným důkazem, vše je objektivní. Může nám posloužit nespočet malých i velkých příkladů. Např. je jisté počasí. Jeden si bude stěžovat na nesnesitelné vedro, jiný sedne na kolo a celý šťastný prožije krásný teplý den a přijede dohněda opálený. Podobně to může být s pokrmy, s uměleckými díly a různými politickými událostmi. Někdo přemýšlivý by jistě mohl vznést argument, že různě zaměření lidé jen vnímají subjektivně jinak zcela objektivní svět. To může fungovat do toho okamžiku, kdy pasivně sledujeme a komentujeme dění okolo. Jakmile, ale aktivně vstoupíme do Života, tato námitka nutně padne.

Jakou vlastnost potřebujeme, abychom byli vůbec schopni vstoupit do proudu nelogického Života a využít jeho nekonečného potenciálu, jež vychází právě z chaosu? Jde o druhý vibrační stupeň, zvaný Dar – PŘEDSTAVIVOST. Ten, kdo si nedovolí používat tuto jemnější vibraci GK 64 je doživotně odsouzen do dvou variant přežívání v tichém zoufalství. Introvertní povahy lehce sklouznou do životního modu NAPODOBOVÁNÍ. Polovina světa potlačuje zmatek napodobováním a přebíráním myšlenkových vzorců, zvyků a jednání svých rodičů, popř. známých. Napodobování je úhlavním nepřítelem představivosti.
   
Extrovertně zaměření lidé naplno prožívají ZMATENOST. Tu projevují neustálým napětím, které přenášejí na blízké, nedokážou delší dobu udržet vztah a mohou se chovat i násilnicky. Trpí nutkáním pomstít se Životu. Na těchto dvou variantách lidského chování jasně vidíme, jak se rodí ona tak známá a rozšířená patopsychologie vztahů – hra na agresora a jeho oběť. Jakýkoliv zmatený člověk se nutně cítí sám. Což je iluze, která ale umí takového nešťastníka prakticky oddělit od všeho dobrého, co Živit nabízí.
 
Představivost nebo-li imaginace se rodí ze zmatku. Vida jak i ten Chaos je nutný a důležitý. Je ho třeba ale transmutovat. To lze jedině tím způsobem, že chaos přijmeme, aniž bychom se snažili jej změnit! Pak jsme přijali Život a svobodu a kreativitu, již nám chaotický Život nabízí. Splynuli jsme s Životem a zaujali jsme tvůrčí (zcela subjektivní) úlohu. Osvobodili jsme se a naše božské vnitřní světlo může konečně explodovat a my můžeme jednou dosáhnou třetí, ještě jemnější frekvence GK 64 – OSVÍCENÍ…. a tak vyjadřovat Božskou mysl.
 
Před tímto vesmírným scénářem neunikne nikdo! Vše je v genech, vše je v Božím plánu

Tomáš Lebenhart