INFORMACE

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLK

CAMERA MEDICA BOHEMICA

 

 

Vážení,

dovolujeme si Vás ještě jednou upozornit na pořádní vzdělávacího kurzu 53/24 Očkování dětí a záchytná očkovací schémata, který pořádá ČLK ve spolupráci

MUDr. Hanou Cabrnochovou, MBA v sobotu 27. 4. 2024, od 9.00 hod. v sídle ČLK,

Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 – Libeň.

 

Kurzu je možné se zúčastnit osobně nebo online.

(Záznam po zpracování bude možné sledovat po dobu 1 týdne)

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky: (Pokud jste se již na kurz přihlásili, prosím, považujte tento e-mail za bezpředmětný)

53/24 PŘIHLÁŠKA – OSOBNÍ ÚČAST:  Vzdělávání / Kurzy ČLK - Česká lékařská komora (lkcr.cz)

53A/24 PŘIHLÁŠKA – ONLINE:  Vzdělávání / Kurzy ČLK - Česká lékařská komora (lkcr.cz)

Platební údaje:

číslo účtu: 19-1083620217/0100

variabilní symbol: 5324

poplatek: 800 Kč (prosíme o úhradu do 24. 4. 2024)

(do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka)

Děkujeme za Váš zájem.

oddělení vzdělávání ČLK