Cesta

Není v životě lidském složitější a obtížnější věci, nežli nalézti správnou cestu a vydat se po ní. Samozřejmě, že je řeč o cestě duchovní, tedy jakým způsobem strávíme stanovenou dobu na této Zemi. Buddhisté ji nazývají Dharma, na rozdíl od Karmy, což jsou jisté mantinely a milníky na této cestě, o něž jsme se zasloužili v minulých pozemských poutích. Jakkoliv je to vážná a zásadní otázka, chtěl bych vás, drazí, uklidnit a dodat vám odvahy, pokud se vám jí nedostává.Jak tedy poznáte, že cesta je správná? Toť otázka… Indiánský šaman don Juan říká, že vaše cesta je správná, pokud má srdce. Tato definice je mi nejbližší a proto ji trochu vysvětlím. Za prvé, každý z nás má SVOU cestu. Není možno jít cestou někoho jiného, byť velkého duchovního vůdce. Vaše cesta nemusí mít žádné jméno - jóga, reiki, makrobiotika, služba, láska, bojovník, meditace, atd. Důležitý je váš pocit z ní. Musí být dobrý! To je to srdce. Tak spolehlivě poznáte, že cesta je VAŠE, že je správná. Hledejte tedy samostatně a řiďte se srdcem. Pokud žádnou cestu nenaleznete, zůstaňte úplně v klidu. I hledání cesty je cesta… I čekání je cesta… Nespěchejte, vesmír má dost času. Pokud jste líní cestu hledat nebo ji prostě hledat nechcete, taky dobře. Vše je v pořádku. Vychutnávejte si svou lenost a milujte ji. Ona odstoupí. Vše co s láskou přijmete, přestane být problém. Jakmile pocítíte nespokojenost se sebou, je to vnitřní pokyn něco zásadního změnit. Pak tedy jednejte v souladu se svými pocity. Nikdy nepociťujte vinu, či strach, že děláte něco špatně. Vaše cesta nemusí být hned správná. Pokud se vydáte nesprávnou cestou, vůbec to nevadí. I to je cesta a vy se z ní vrátíte posíleni o vaši zkušenost.
Varuji všechny před rozumovými důvody. Opakuji, že každý má svou cestu. Tu je třeba hledat a přijmout. Jedině ta vás dovede k cíly. Jedině na ní se budete cítit šťastni a radostně půjdete svým životem. Vaším věčným souputníkem musí být láska. Především k sobě a k samotné cestě. Nakonec se svou dharmou splynete a vy sami budete cestou.

Také náboženství může být vhodnou cestou pro někoho. Leč skrývá velké nebezpečí duchovní nečinnosti přijetím církevních autorit a dogmat. Cesta náboženská vám může, pokud zůstanete bdělí a sami sebou, pouze poskytnout klid a odvahu k nalezení cesty vašeho srdce.
Nespoléhejte se ani na léčitele a různé spirituální terapeuty. Jediná věc, kterou může pro nemocného či hledajícího dobrý terapeut udělat, je, dovést jej ke správným dveřím. Vstoupit a jít dál už musí každý sám!

Přeji vám klid a mír na vaší cestě, ať je jakákoliv. MUDr. Tomáš Lebenhart

PS: Pokud vám vaše okolí bude dávat najevo, že jste se lehce zbláznili, budou se vám smát nebo přemlouvat k rozumnému chování - buďte si skoro jisti, že jste vykročili správným směrem. Vím to i z vlastní zkušenosti. Každý u druhých podvědomě odmítá to, s čím má sám problém. To je normálka…