Časy se mění

Chci se s vámi, milí přátelé podělit o své aktuální dojmy po prodělané zdravotní krizi. Došel jsem a téměř absolutnímu vyčerpání fyzickému i duševnímu. Měl jsem nastaven život jaksi nad své možnosti. Roli hrála i jistá rodová zátěž, kterou jsem převzal… Ve snaze se vrátit zpět do aktivního života jsem se intenzivně (hlouběji než obvykle) zabýval otázkami života, nemoci a smrti. Mluvil jsem o těchto zásadních věcech s řadou lidí, které považuji za duchovně probuzené. Byl mezi nimi i indiánský šaman z Mexika Xolotl.Nesporným a faktem je, že nastal čas, kdy již nemáme moc na vybranou. Buď se vzpamatujeme, nebo se nám povede hůř a hůř. To platí o každém z nás i o lidstvu jako celku. Ti kdo příliš přemýšlejí (tedy převážně my na Západě) máme horší pozici. Musíme se rychle spoustu navyklých věcí odnaučit, pustit je, rozloučit se s nimi… Lidé na Východě jsou na tom evidentně lépe. Žijí více v přítomnosti a tak z nově přicházejících energií mají užitek, zatímco nás to spíše tlačí až drtí.

V těchto souvislostech získávám náhled na narůstající zdravotní problémy naší populace. Nelze nevidět, že léčba depresí, nádorů, autoimunitních chorob a dalších vážných stavů čím dále tím více selhává. Zaběhané postupy (někdy bohužel, včetně homeopatie a ayurvédy) přestávají pomáhat. Nové energie nás tlačí do pochopení kořenů našich potíží a k jejich odstranění. Budeme s postupem času stále více odkázáni na sebe! Proto se chci do budoucna věnovat spíše prevenci a dětem. Měl jsem nepřiměřené iluze o záchraně těžce nemocných lidí. Nejvíce je to znát u nemocných s roztroušenou sklerózou. Tito lidé se mimo jiné vyznačují jistou naléhavostí až urputností. Pokud je využita k jejich samoléčbě, nasměrována na pevnou víru v uzdravení, je to dobře. Je to případ paní Kazdové (viz rubrika případy z ordinace). Paní Kazdová se uzdravuje SAMA! Ano, bere informační léky, autopatii, homeopatika, něco na podporu imunity, ale bez její víry a silné vůle by to nefungovalo. Většina pacientů s RS ovšem jen očekávají, co s nimi provedu… a pak jsou rozčarováni, že se nic neděje. Proto se již nechci zabývat takovými případy. Velice mne emocionálně vyčerpávalo, že se mnozí neuzdravovali, když jsem činil, co jsem mohl.

Já jsem rovněž musel pochopit některé věci, jež jsem dělal špatně a změnit své myšlení. Se vší úctou a láskou přeji všem, aby se snažili převzít plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav a život. Aby svého terapeuta vnímali jako přítele, který jim může dobře poradit a nasměrovat je. Žádný lékař ani šaman nemůže za nás vyřešit náš problém, naší chorobu, náš život.

Tato doba nás vede k žití v přítomnosti, k odpouštění, ke skromnosti a pokoře. Jak bychom mohli říci moderní mluvou: Přes to jede vlak.

Tomáš Lebenhart