Carcinosinum

Carcinosinum.pngCarcinosinum. Homeopatická nozoda. Používá se hlavně v prevenci, ale i léčbě rakoviny. V potencích 200 a výše. Léčivá informace pochází z karcinomu ženského prsu. 

Osobnost typu Carcinosinum má sklon k psychickým problémům typu deprese a nespaovost. Je to člověk, který si stanovuje úkoly za hranicí svých možností. Má četná mateřská znaménka jeho předkové měly nádor či jiné zhoubné onemocnění. Mají nepřehlédnutelný hrubší, zemitý obličej, jsou štíhlí až vyhublí, mají dramatické velké oči. Velmi chtějí pomáhat, změnit svět...

Muž na snímku je takový typ. Carcinosinum mu evidentně dělá dobře...

Ze světových osobností je takovým typem velmi pravděpodobně prezident Obama.

 Le.