BORAX

Při studiu knihy Andrease Kalcrera ZAKÁZANE ZDRAVÍ – o kysličníku chloričitém (který považuji za léčbu budoucnosti), jsem narazil na kapitolu věnovanou pozapomenutému Boraxu – tedy teď mluvím hlavně za sebe. Po přečtení jsem si řekl, že by bylo fajn, kdyby o tomto jednoduchém a levném léku vědělo co nejvíc lidí. Jak kysličník chloričitý, tak Borax chci postupně zavést do své praxe – vedle informační léčby (homeopatie, autopatie). Tento text bude o Boraxu a bude poměrně jednoduchý. Vypíchnu jen podstatná fakta. Pak se něco dozvíte o CDS (kysl.chl.), což je už o dost složitější, vyrábí se doma (levně) a má neuvěřitelné léčebné vlastnosti a nulovou toxicitu… Je to vlastně sůl slabé kyseliny borité. Obě tyto léčivé látky začínám zkoušet na sobě. CDS si sám vyrábím.

Nyní tedy k Boraxu: Borax je přírodní látka vyskytující se v podzemních ložiscích v Turecku a Kalifornii (některé zdroje uvádějí i severní Mexiko). Je to bílý velmi zásaditá (9-10 pH) prášek, který se ředí čistou vodou. Chemicky jde o tetraboritan sodný a v přírodě se vyskytuje většinou ve formě dekahydrátu. Tj, ve svém jádru obsahuje čtyři atomy bóru, na které jsou navázány dva atomy sodíku plus deset molekul krystalické vody (někdy pět – pentahydrát). Důležitý je zde prvek bór v netoxické přírodní sloučenině.

Bór je pro naše tělo velmi důležitý. V některých oblastech je borax zastoupen v ovoci a zelenině. Vyskytuje se tak v mořské vodě a to na devátém místě, ohl. množství na litr. Bór se dostává do celého těla. Nejvíce se koncentruje v příštítných tělíscích – podobně jako jod ve štítné žláze. Dále pak v kostech a zubech. Potřebujeme 5 mg bóru denně. Ve většině oblastí se praktickyy ve stravě nevyskytuje. To je samozřejmě problém. Zdravotní.

Navíc ve 40. létech min. století byl omylem podán v jedné porodnici několika novorozenců, místo sušeného mléka a ony to nepřežili. Od té doby Borax dostal toxikologický punc jedu! Platí dodnes. Přitom je jeho „toxicita“ zhruba poloviční než má Aspirin. Není tedy povolen k léčení. Jaké jsou pravé důvody jeho bojkotu si každý patrně uvědomí, aniž bych na ně zbytečně poukazoval a ohrožoval tento text…

Nyní se stručně budu věnovat účinkům bóru na naše zdraví. Je nezbytný pro zdravý skelet a funkci kloubů. Reguluje vstřebávání a ukládání vápníků, hořčíku a fosforu prostřednictvím regulačního vlivu na příčtítná tělíska. Ta disponují dvěma hlavními hormony – Calcitoninem a Parathormonem, mející protichůdné funkce. To je v celém organizmu běžné, že je řízen mnoha i proti spolu i proti sobě působících hormonů či enzymů. Tím je zajištěna potřebná variabilita a reaktivnost elementů na vlivy prostředí.

Cennou úlohou boraxu je antisepticita. Zatímco na bakterie jej jeho účinnost nízká, na viry a zejména kvasinky je to zabiják. Další veledůležitá funkce boraxu: Působí dobře na stabilitu a funkce buněčných stěn. To mj zajišťuje řeč buněk, čili komunikaci pomocí komunikačních molekul a správný přenos bioelektrických i biochemických signálů. Tato činnost je naprosto zásadní pro zdravý chod těla. Nedostatek bóru (velmi běžný v populaci) má negativní vliv na příštítná tělíska, což způsobuje nadbytečnou produkci prathyroidního hormonu, což vede ke zvýšené kyselosti organizmu a zvýšenou potřebu vápníku, jenž se uvolňuje z kostí a zubů. Tento proces vede následně k osteoartritidě a

osteoporóze i problémy s chrupem. S postupujícím věkem vyšší množství oxalátu (šťavelanu) vápenatého v krvi způsobují degeneraci měkkých tkání, svalové křeče a ztuhlost. U mnoha případů je možno pozorovat zvápenatění endokrinních žláz, zvláště pak epifýzy (šišinky) a vaječníků. Arterioskleróza, ledvinové kameny a zvápenatění (kalcifikace) ledvin v konečném důsledku vedou k selhání ledvin. Nedostatek bóru v kombinaci s nedostatkem hořšíku je zvláště nebezpečný pro kosti a zuby.

Bór také také ovlivňuje metablizmus steroidních hormonů. Zvyšuje nízkou hladinu testosteronu u mužů a úroveň estrogenu u žen. v menopauze. Byly zaznamenány i další blahodárné účinky jako např. zlepšení srdečních komplikací, zraku, rovnováhy, psoriázy (lupenky), paměti a vnímání. Sloučeniny bóru účinkují proti nádorům a proti osteoporóze a proti zánětům. Dr. Paul –Geerhard Seeger dokázal, že rakovina se rodí souběžně s rozpadem buněčných membrán. Tím, že je bór důležitý pro buněčné membrány, může existovat přímá spojitost mezi nedostatkem bóru a růstem nádorů.

Výzkumy prokázaly, že kosti u artritických kloubů obsahovaly v porovnání se zdravými klouby pouze polovinu bóru. To samé bylo pozorováno u synoviální kloubní kapaliny, která slouží jako mazivo a poskytuje živiny kloubní chrupavce, kde byl nedostatek bóru u artritických kloubů. Po podání Boraxu kosti znovu získaly pevnost a tvrdost! Fraktury kostí, které užívaly doplňky s bórem, se hojily 2x rychleji než u jiných pacientů.

Borax je také účinný u revmatické artritidy, juvenilní idiopatické artritidy i u systémového lupus erytematodes. To jsou těžké bolestivé diagnózy, jež tzv. vědecká medicína „řeší“ syntetickými kortikoidy s milionem vedlejších účinků (to je moje osobní poznámka).

U jednoho případu zdokumentovaného Dr.Newnhamem byla devítiměsíční dívenka s dg. juvenilníí artritidy léčena bórem a překvapivě se vyléčila z pouhé dva týdny (vědecká medicína toto onemocnění neumí vyléčit – opět moje uštěpačná poznámka), Dr. Newnham zdokumentoval , že se jeho pacienti zbavili bolesti v průměru za pouhé 1 až 3 měsíce.

Další zajímavý poznatek říká, že na rozdíl od názoru lékařské odborné společnosti ohledně rakoviny prostaty, se výzkumembóru prokázalo, že zvýšené hladiny testosteronu jsouu blahodárné na redukci nádorů prostaty a redukci PSA (Prostatický specifický antigen), co je ukazatel nádorů a zánětů prostaty. Také se výrazně zvýšila paměť a vnímání osob staršího věku. Borax je též suverénním lékem vaginální kandidózy. Borax (tertaboritan siodný minimálně 95%) je v současné době dostupnýna serveru www.ebay.com a v ČR na www.azvita.cz.

Toxicita: Jak již bylo uváděno extrémně nízká. nižší než aspirin a také např. až o 100 % nižší než běžná stolní sůl (chlorid sodný). Odhaduje se, že 5-10 gramů bóru může způsobit silné krvácení, zvracení, průjem, šok a dokonce smrt. Po prostudování 784 případů náhodných otrav u lidí kdy dotyční požili 10 – 88 gramů kyseliny borité, nedošlo ani k jedinému úmrtí. A 88 % případů nevykázalo žádné nepříjemné příznaky. Kdysi jsem lpěl na přesném bezpečném dávkování, ale nakonec jsem po četných zkušenostech včetně vlastních pochopil, že předávkování je v běžné praxi nemožné a týká se jen extrémních psychopatických osobností nebo neúspěšných sebevrahů. Běžně sám piji a doporučuji pít půl mokka lžičky b´v deci vody 2x denně a to 5 dní po sobě. Pak dva dny vynechat. Možno popíjet dlouhodobě – mnoho měsíců dle klinického stavu a potřeby. Praktické je

dávku vypít asi půl hodiny po snídani a večeři. Příště si řekneme něco od DMSO (Dimethylsulfoxidu). Mám v úmyslu předložit několik skutečných a bezpečných léků. V rámci snižování utrpení působeného nesprávnou léčbou a odpíráním kvalitních levných (!) léků.

MUDr. Tomáš Lebenhart