BIG BYZ

Vůbec si nemohu být jistý, že (kapku po americku) označený největší současný obchod na planetě je můj originální nápad. Spíš si mohu být jistý, že toto označení již napadlo mnoho lidí – ne jen v Americe… Na to ale nezáleží… Záleží na obsahu.

Kdo se trochu orientuje v ekonomice, došel k závěru, že obchod spojený s Covidem 19 (nějak té aféře musíme říkat)již svým obratem předčil FB, Google a Amazon – dohromady! Už z této logiky plyne, že takto rozjetá flotila se dobrovolně nezastaví, ba ani nezpomalí. Zdržím se jakýchkoliv lékařských nebo i čistě lidských komentářů. Již jen proto, že pokud někdo chce získat skutečné vědecké podklady, nutně zatím šlape vodu. Informační zmatek zatím vládne nad čistým poznáním s nulovou příměsí emocí a různých osobních zájmů. To si, když dost nerad, musím přiznat. Chci se v tuto chvíli jen pozastavit nad nezpochybnitelným ekonomickým faktem. Jistěže již jen tento fakt může vést mnohé po „selsku“ myslící k jistým závěrům ohledně celé „akce Covid“. Jo to by také byl dost dobrý název. Ale už z něj přeci jen trochu vyzařuje osobní postoj… Ten samozřejmě mám, ale o něm psát nechci. Vždyť sám čas nám všem přinese jasné odpovědi.

Ztotožňuji se s větou, že velké množství energie a financí jsou mohutně odstávány tímto směrem. V obchodu vždy platí: Něco za něco. (Další možný název). Big byz má tři hlavní nepřehlédnutelné zdroje. Vakcíny, testy a ochrana. Pak je ve hře spousta ne tak zcela evidentních byznysů, většinou navázaných či nějak souvisejících s těmi třemi pilíři. Zkusím zůstat v obecné neangažované rovině, když se zmíním o očkování. Vždy platilo, že po dlouhých létech zkoušení (in vitro a in vivo animalit – tedy bez a s přítomností pokusných zvířat) se – pokud jde vše dobře! – přistupuje k několikaletému testování na lidských dobrovolnících. Ti se většinou rekrutují z chudých lidnatých zemí, typicky Indie, Bangaladeš, centrální Afrika. Z hlediska ekonomického farma firma (často se spoluúčastí státu) investuje (!) mnoho peněz, které skončí v kapsách těch, co pokusné očkování organizují – z vládní a zdravotnické úrovně a zbyteček v děravých kapsách samotných dobrovolníků. Tyto peníze taktéž pokrývají právnickou oblast včetně záruky, že zdravotní následky včetně smrti nikdo nebude řešit.

Zde jsem svědky ekonomiky naruby. Finance nejsou investovány, nýbrž odsávány ve prospěch výrobců vakcín. Že mají zločineckou historii si každý může snadno ověřit třeba z platných rozsudků ke byly úspěšně žalováni za usmrcení a těžká poškození zdraví svými nedostatečně testovanými produkty. Populace je jakým si energetickým vírem vháněna do přesvědčení, že jde o jedinou možnou spásu! Co bychom za to dali, že. Plíživě a nenápadně nepřevážná část lidstva posouvá do reality tzv. čínské kolektivizace, kde se lidé dělí do dvou skupin. Ti hodní a ti zlí… s kterými je nutné pořádně zatočit.

Horší než ekonomické vysávání je vysávání lidské vůle. Je to ještě trochu jinak. Lidé mají dojem, že jejich vůle funguje na 100 %. Ale už si neuvědomují, že je chytře odkláněna pro ně nebezpečným směrem. A tak s velkým nasazením dělají přesně to, co požaduje Big byz. Včetně politiků a zdravotníků. A tak se zde na Zemi opakovaně a nyní opět aktuálně odehrává gigantické divadlo – tragikomického druhu, kdy lidé provádění naprosto absurdní rozhodnutí a chovají se z hlediska EQ, tedy tzv. emoční inteligence, jako idioti. V říši zvířat je tak sebedestrukční chování v rámci druhu nemyslitelné. Např. se odhaduje, že v oceánech skončila (zatím) asi miliarda použitých nezničitelných roušek. A to ještě před pár lety probíhaly celosvětové eko aktivity za očistu životního prostředí včetně moří. Viděl jsem video z Indie, kde děti na zemi v nepředstavitelné špíně vyráběly Kvidové špejlové testy pro Čínu. Ty nám (idiotům) jsou draze prodávány. Nakonec stejně část z nich končí na nějakých tajných hromadách či v moři. Likvidační byz nestíhá nebo šetří… Přiznám se, že se mi už dlouho nestalo, že se mi nechce už psát dál… konečně všichni zde žijeme a vnímáme…

Závěrem – visí ve vzduchu naléhavá otázka: CO DĚLAT?! Za sebe pocitově – odvraťme pohled od těchto věcí, nedovolme do sebe vpouštět energii této závěrečné supertaškařice. Zaměřme tichou a laskavou pozornost na přirozenost Života. Na zvířátka, na projevy probouzející se přírody, čichejme ke květům. Vnímejme bosýma nohama Zem, poslouchejme zvuky, poslouchejme své nitro, zkusme vnímat své dětské Já, své srdce, Duši… jakkoliv to nazvete. Zkoušete se v klidu propojovat s Pravdou, se  Stvořitelem Všeho a věřit, že VŠE podléhá vyššímu řádu a cyklům a že toto je probíhající přeměna. Oddělme se od toho, co nechceme! Odpouštějme. Pouštějme. Ku pomoci nám může být i humor, jenž oplývá velmi jemnou vibrací Lásky a přirozené inteligence srdce….

Tomáš Lebenhart