Ayurvéda - úvod

ayurveda.pngAyurvéda vychází z přítomnosti živlových energií v těle i mysli. Těmi jsou energie vody, země, ohně a větru. Rozeznáváme 3 základní energetické kvality, v originále zvané dóši.

Dóša váta - vítr.  Doša pitta - oheň + voda. Dóša kapha - země + voda.

Cíl ayurvédské léčby je živlová harmonie. Ta podmiňuje tělesné i psychické zdraví. Filozofie jógy se pak stará o spirituální rozvoj. Dóši mají vrozený základ. Jsou nám tedy dány na základě astrologických okolností (zejména ascendent narození). Je třeba toto akceptovat a přizpůsobit svou životosprávu. Co prospívá jednomu, může druhému škodit. Viz. doporučení pro jednotlivé dóši. Je tedy třeba živel, který nám vládne míti pod kontrolou a svým stravováním a chováním jej snižovat. Toto se týká naší KONSTITUCE. Ta je celoživotní. I když s věkem každému přibývá váty (větru). Pak ještě existuje momentální KONDICE. Lze ji získat kdykoliv dle okolností. Někdo je například konstituce pitta (oheň s vodou), ale prostydne třeba v klimatizovaném prostředí a nachladí se. Prudce se zvýší podíl studeného větru v těle. V tu chvíli potřebuje snižovat právě vítr. Až se uzdraví, bude dále pracovat na svém ohni.

Ještě k dotazníku: Dělejte si čárky v každé rubrice. Pak je sečtěte a zjistíte přibližný podíl vašich živlů. Vznikne tedy jakýsi diagram tří položek. Kde bude nejvíc čárek, to je vaše dóša, o kterou musíte celoživotně pečovat. Výjimečně se může stát, že bude poměr dvou dóš vyrovnaný. Pak je třeba se starat o obě! Velmi vzácně je naprostá rovnováha všech živlů. To velký dar. Není pak nutno nic zvláštního pro sebe dělat... Vše jde jakoby samo...