Autopatie ze stolice

Ing. Matyáš, blízký spolupracovník, pana Čehovského, asi jako první začal praktikovat autopatii (dále jen AP)ze stolice. Tento princip mě dosti zaujal. Již dlouho tuším (a mnohé moudré zdroje mne v tom utvrzují), že tlusté střevo hraje v našem životě podstatně významnější roli, než mu běžně lidé přisuzují. I vědecká medicína a biologie stojí teprve na prahu poznání tohoto orgánu. Vědecké výzkumy se zákonitě lopotnou a nákladnou cestou řetězu pokusů a omylů dopracovávají k pravdě, která je již tisíce let známa tradičním kulturám. A tak nyní lékaři zjišťují a oznamují nám, že funkce tlustého střeva a mozku jsou propojeny, že střevo má vliv na psychiku, apod. Jednak je centrální nervový systém propojen se střevem jemnými sítěmi vegetativních nervů - to je známo v medicíně již mnoho let. Další - ještě významnější fakt, je imunitní funkce tlustého střeva a analytická funkce střeva tenkého a jejich vzájemná kooperace. Již starověcí Číňané tvrdili, že smrt číhá v tlustém střevu. Skutečně, na kondici tohoto orgánu doslova visí náš život. Složení střevní mikroflóry se důsledně odráží na kvalitě života. Považte, že v střevě žije dle různých zdrojů řádově desítky tisíc druhů bakterií. Minimálně 30 tisíc! Zdůrazňuji, druhů! Ne jednotlivých bakterií. Těch jsou tam miliardy… A dále mnoho druhů plísní a také různých parazitů. Viditelných i neviditelných. A dále, bakterie obsahují spousty parazitujících virů. Jejich toxiny či přímé invaze do mozku dramaticky určují naší náladu, způsob myšlení i chování. Takže v našem tlustém střevu existuje doslova mikrosvět se svými pravidly, ekologií a zuřivou non stop válkou na život a smrt. Většina mikrobů je na naší straně. Stresy a strava a také užívání chemických léků - zejména antibiotik, významně ovlivňují tento svět v nás a tím kvalitu a prognózu našeho života.
Autopatie je v překladu léčba vlastní nemocí. Ve stolici máme k dispozici unikátní a velmi zásadní, hluboký zdroj naší nemoci. To považuji za nesmírně důležitý bod. Skrývá se tam naše smrt, ale i uzdravení, uchopíme-li tuto šanci autopatickým principem. I v homeopatii používají mistři tzv. nosody, tj. hlavní střevní bakterie - homeopaticky naředěné. AP ze stolice s použitím převaření může úžasně pomoci v léčbě jednak střevních nemocí, ale i chorob psychiatrických! Dovolím si tvrdit, že AP ze stolice MUSÍ vždy pozitivně působit ve smyslu uzdravování. A první zkušenosti (mé osobní i mých klientů) tuto domněnku podporují. Myslím, že se zde skrývá ještě mocnější léčebný potenciál než v AP ze sliny i dechu. Jako takřka dokonalou považuji kombinaci (střídání) AP ze stolice a prány. Spojuje hlubokou biologickou léčbu s léčbou spirituální…

Nyní k praxi. Myslím, že AP ze stolice by si mohl kdokoliv dělat sám bez konzultace se zkušeným terapeutem. Zatím je takových terapeutů asi jen hrstka. Pokud zůstanete u nízkých potencí (do 3 litrů, neboli 1,5 minuty prolévání) a intervalů 2-5 dní, opravdu není žádné riziko zhoršení zdravotního stavu. Proto píšu tento příspěvek, abych komukoliv z vás nabídl tuto možnost. I v prevenci, samozřejmě. Možná, že tak mnohý zažije velmi příjemné překvapení… Tuto léčbu můžete kombinovat s jakoukoliv jinou léčbou. Pouze symptomatická homeopatika a informační léčba Dr. Jonáše (Joalis) by zde byla nepatřičná.

Neobávejte se, že se budete hrabat ve vlastních výkalech. Stačí při stolici, nebo po ní párátkem nabrat z okraje konečníku drobeček stolice a otřít ho do ústí autopatické lahvičky. Pak zapláchnout trochou vody, aby vzoreček skončil v dolejší kouličce (vírové komůrce, jak ji poeticky zove pan Čehovský). Pak je nutno tu vodu převařit. Lépe trochu déle. Já to vařím asi 20 vteřin, tak, že oddaluji a

přibližuji lahvičku od plamene. Nebylo by příjemné, kdyby vám nahnědlá horká tekutina chrstla do obličeje… Pak prolijeme vodu a vesele potřeme čelíčko… Toť vše. Pár minut intimní práce a máte v rukou mocnou, inteligentní metodu, jak uzdravit své tlusté střevo a tím i své tělo i mysl. Fakt to maká. Dokladem toho je i velmi silné, přechodné zhoršení, použijeme-li příliš vysokou potenci. Osobní zkušenost. Prožil jsem 3 denní depresi po prolití 6ti litrů. Tak, opakuji do tří litrů je to pro většinu lidí bezpečné. U vážnějších psychických onemocnění či jiných vážných chorob bych začal opatrněji, klidně půllitru denně, a pak pomalu zvyšovat dle pocitů na ty 3 litry. Dál bych bez terapeuta nešel. Pokud byste AP chtěli kombinovat s pránou, tak doporučuji držet stejnou potenci. Můžete provádět dvakrát stolici a jednou pránu, nebo to střídat 1:1. Opět dle pocitů. Samozřejmě, že je nutno používat dvě oddělené lahvičky!

Tak ať se daří - s AP nebo i bez ní, to je fuk…

Dr. Tomáš Lebenhart