Aktualizace zpravodaje

AKTUALIZACEZPRAVODAJE 03/2014 OBCHOD SE STRACHEM OČKOVÁNÍ 
dokumenty k odstranění nevědomosti jak pro:

  1. rodiče - průběžně aktualizovaný
    ZPRAVODAJROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ
    CílemZpravodaje je pomoci rodičům, kteří se zajímají o politiku plošného očkování ao jeho účinek na dítě. Slouží kzákladní orientaci v problematice očkování. Úplný text zde http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm
  2. pro poslance a senátory
    "PŘÍSPĚVEK KPROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ"
    (viz příloha a zde http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm)

Pro seminář v Poslanecké sněmovně nazvaný kulatý stůl na téma "Problematika očkování", pořádaný 14.4.2015 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr.Soni Markové.

*Naše děti se budou divit, že dnešní lékaři mohou být tak hloupí jako lékaři za doby dr. Semmelweise, který nařizoval lékařům si mít ruce.

S přátelským pozdravem
VŠENEJLEPŠÍ VŠEM!
přeje ING.. rudA vondřich,

Agentura Harmonie se čtyřlístkem
T: +420 602711005
http://rozkvet.cz
https://www.facebook.com/ruda.vondrich

PS .: K informaci a k využití přidávám informaci o ZPRAVODAJÍCH ROZKVĚT HARMONIE:
č.07/2014Téma: NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE - VÝZVA K OBEZŘETNOSTI A AKCI zde

č.06/2014 č. Téma: SVOBODNÁ VOLBA OBČANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA VE PROSPĚCH JEHO RODINY, JEHO DĚTÍ I VŠECH OBČANŮ zde

č.05/2014 č. Téma: JAK SI VYLÉČIT NEMOCI SE ZÁNĚTY SOUSTAV DÝCHACÍ, POHYBOVÉ, atp. SEBELÉČENÍM METODOU HLOUBKOVÉ MASÁŽE LOŽISEK ZÁNĚTŮ. Úplný text naleznete zde

č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM - OČKOVÁNÍ. Úplný text naleznete zde

č.01/2014 Téma: MEDICÍNA 21.STOLETÍ - BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ !
Inspirace pro lididobré vůle zde

DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE
PROSÍM O ŠÍŘENÍ TĚCHTO INFORMACÍVAŠIM PŘÁTELŮM CO NEJVÍCE.

Přílohy