Aktuality k očkování

 1. Pořad České televize Nedej se plus se v jednom ze svýchzde dílů věnoval otázce plošného očkování. Obsahem popudil část odborné veřejnosti. Vladimír Just se ve svém komentáři nad touto reakcí pozastavuje a označuje ji za hysterickou kampaň samozvaných „lovců šarlatánů“. http://ceskapozice.lidovky.cz/at-zije-ceska-proockovana-republika-db2-/tema.aspx?c=A150619_105212_pozicetema_houd#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
 2. Senát: Děti v mateřské školce nemusí být plně očkovány
  http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/senat-deti-v-materske-skolce-nemusi-byt-plne-ockovany-479164#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn
 3. Senát odmítl represe spojené s očkováním, norma míří zpět do sněmovny
  Senátoři odmítli zbytečnou represi spojenou s povinným očkováním. Podle nich by očkování nemělo být překážkou pro přístup do dětského kolektivu, povinnost rodičů nechat dítě očkovat by se tím ale neměnila. Zákon nyní posoudí opět poslanci.
 4. Mojmír Řehořek: Korupce a pavěda v očkování
  České očkovací politice schází spolehlivé informace, které jsou potřebné pro dobré rozhodování. Žalostný stav může zlepšit vědecká studie, která porovná dlouhodobě zdraví očkovaných a neočkovaných.
 5. Reakce autorky reportáže ČT na článek v Zdravotnickém deníku (Utajená data - Nedej se plus), 23.6.2015

Autorka článku ve Zdravotnickém deníku, Ludmila Hamplová, mě obviňuje z konspiračních teorií, ničím nepodložených tvrzení, manipulace s fakty, šíření lži atd., kterých jsem se měla dopustit ve své reportáži věnované problematice očkování.
 
Pro tato vážná obvinění však ve svém článku žádné objektivní důkazy nepředkládá. Opírá se pouze o subjektivní názory různých osob, které pravdivost těchto žalovatelných pomluv neospravedlňují. Naopak je to paní Hamplová, kdo manipuluje s fakty. Opírá se o tvrzení, která v pořadu vůbec nezazněla a následně je kritizuje, zpochybňuje účastníky reportáže pomocí psycholožky (!) aniž by vyvrátila podstatu toho, co tvrdí.

Hamplová označuje účastníky reportáže za odpírače očkování. Nikdo z nich v pořadu ale očkování jako takové nepopíral. Hovořilo se o rizicích a nedostatcích současného systému očkování především v ČR. Rizika a nedostatky byly konkretizovány.
Jestliže se Hamplová a další osoby v článku domnívají, že tato rizika neexistují, je to jejich názor, stejně jako existují názory opačné, což bylo v pořadu přirozeně také zmíněno.

Jiný názor ale není důkaz jakékoliv konspirace a šíření lží. Nehledě na to, že Hamplová ty nejzávažnější argumenty, které v pořadu zazněly, zcela pomíjí. Kompetentní úřední osoba k problematice systému očkování – hlavní hygienik - svůj názor v pořadu vyjádřil. Osloven byl také ministr zdravotnictví Němeček, o jehož názoru jsme rovněž informovali. Nebyl zamlčen ani výsledek jednání a většinový názor poslanecké sněmovny. Dále jsme informovali o nedávné zahraniční studii, která dospěla k opačnému závěru, než naznačují utajená data CDC.

Hamplová uvádí, že pro jistotu se v pořadu neobjevuje žádný imunolog, vakcinolog nebo expert na infekční onemocnění. Reportáž se ale zabývala riziky z pohledu toxikologie a molekulárně biologie. O účincích neurotoxického hliníku ve vakcínách a rizicích synergického efektu hovořila prof. Strunecká, která se této problematice ve své vědecké práci dlouhodobě věnuje
Nikde v pořadu není řečeno, že vakcíny způsobují autismus, ale paní Hamplová má na tomto jednoznačném tvrzení postavený svůj pomlouvačný článek. Reportáž ČT však pouze zmiňuje rizika současného systému očkování (dokládá to mj. citacemi z vědeckých prací a zdroji ze zahraničí).

Mezi tvrzením, že vakcíny způsobují autismus a tvrzením, že mohou způsobovat, je přirozeně rozdíl. Reportáž informuje o zamlčených faktech, která naznačují,  že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy CNS a následně těžká onemocnění. Že se tato utajená data týkala právě zvýšeného rizika autismu u chlapců očkovaných v raném věku vakcínou MMR, je zkrátka fakt. A že k podvodu došlo, je doložitelné. Hamplová ale informaci o podvodu v CDC zpochybňuje a obviňuje mě z šíření konspiračních teorií.

Důkazy o tom, že CDC data nezamlčela, Hamplová ale nepředkládá. Pouze se opírá o názor a tvrzení prof.  Hořejšího, který takový podvod považuje za nemožnou představu a proto se domnívá, že „Tvrzení, že došlo k falzifikaci dat je zásadní a naprostý nesmysl. „aniž by toto své tvrzení jakkoliv dokázal. Pouze na základě domněnek a pochybností profesora Hořejšího pak Hamplová vyvozuje, že k manipulaci s daty v CDC nedošlo. “nic takového....se nestalo“.

Další důkaz pro tento svůj chybný závěr opírá o ne zcela srozumitelné tvrzení lékaře Ondrigy. Ten pro změnu tvrdí, že „studie CDC ukázala, že očkování MMR vakcínou nezvyšuje riziko autismu„, ale v zápětí dodává, že „vyšší riziko našla tato studie jen u afroamerických chlapců“.

Nevím, jak si tato dvě protichůdná tvrzení vysvětlit. Dr. Ondriga zřejmě nepovažuje afroameričany za lidi?

O podvodu v CDC informovala na kulatém stolu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR MUDr. Gandalovičová. Na konci této akce jsem se hlavního hygienika ptala, co tomu všemu říká. Ani hlavní hygienik podvod v CDC nezpochybnil. (Vyjádření hl. hygienika bylo v reportáži zveřejněno). Informace jsem dále prověřoval a z různých dostupných zdrojů na internetu. Podklady, které mám k dispozici, prokazují že k utajení dat v CDC skutečně došlo. Kromě zahraničních článků, které o kauze poskytují množství důkazů, lze například citovat z tiskového prohlášení dr. Thompsona, které zveřejnil prostřednictvím svých právníků. „Lituji, že mí spoluautoři a já, jsme vynechali statisticky významné údaje našem článku z roku 2004 vydaném v časopise Pediatrics. Vynechané údaje naznačovaly, že chlapci afroamerického původu, kteří byli očkování vakcínou MMR před 36.měsícem věku mají zvýšené riziko získání autismu.“ (celý text prohlášení z 27.8.2014 je v příloze) Paní Hamplové dále vadí, že v pořadu o očkování byl ilustrační záběr z očkování kojence. 

To tam měla být reklama na mýdlo?
Pokud jde o zmiňovaný případ Dr. Wakefielda, již delší dobu jsou na internetu dostupné informace o tom, že dr. Wakefiled byl veřejně očištěn (nepřímo přes kolegu, který sním na výzkumu spolupracoval viz pozn. dole).

Tento příběh ani nebyl součástí naší reportáže. Nicméně všimla jsem si již v průběhu natáčení, že v českém prostředí je kauza Wakefield šířena v naprosto zkreslené podobě.  Kdo a proč šíří tato zavádějící fakta netuším.

V další analýze článku paní Hamplové už nepokračuji. Místo aby doložila věcnými argumenty, proč a v čem jsou tvrzení MUDr. Gandalovičové a prof. Strunecké nepravdivá, zpochybňuje pravdivost jejich tvrzení buď pomocí psychologa nebo tím, že nějaký spolek udělil prof. Strunecké Bludný balvan. Nevím, co na to říct. To mi připomíná propagandu 70. let. Mě by zajímal podobný pohled psychologa na autorku tohoto paskvilu. Pozn. Dr Wakefield na velmi malé skupině osob formuloval pouze podezření, že očkování MMR vakcínami může souviset se ho práce rozhodně neměla parametry významné studie tento vztah prokazující. Byl to jen možný náznak, který zcela v souladu s principem předběžné opatrnosti byl vědcem zveřejněn za účelem pobídky k dalšímu výzkumu. Mnohem závažnější, než samotná Wakefieldova studie je pro každého kritického pozorovatele to, co poté následovalo. V té době především neexistovala žádná signifikantní a průkazná klinická studie, která by tvrdila opak. Přesto byl zahájen exemplární likvidační hon na A. Wakefielda i jeho spolupracovníky. Na této skutečnosti, která téměř nemá obdoby v případech jiných podobných vědeckých předběžných podezření, panuje již i dnes široká shoda. To co se stalo, nebylo vůbec normální a m á to samozřejmě svou příčinu, která dosud nebyla veřejně přesně pojmenována a určena. Svého plného očištění již před soudy ve Velké Británii došel spolupracovník A. Wakefielda a spoluautor studie prof. Smith. I jemu byla totiž na mnoho let nespravedlivě odebrána licence. Prof. Smith vydržel svůj boj totiž až do konce. A.Wakefield raději pod tlakem přesídlil do USA. (i tato fakta o kauze W. jsou dostupná na internetu).
 
Soňa Göblová - autorka reportáže Utajená data
 
6. Očkovací skandál: Soud potichu potvrdil autismus z MMR.
www.svetkolemnas.info/.../286-ockovaci-skandal-soud-potichu-potvrdil-...
Napsal Svět kolem nás dne 25. říjen 2013. Encefalitida je v USA na seznamu vedlejších účinků očkování, za které se poskytuje odškodné. Na rozdíl od...
 
7. NÁZOR Z DISKUSE: Samozřejmě, očkovací látka je přece chemický koktejl, příkladem jehexavakcína, jak uváděli v pořadu, dítě s ní ve dvou měsících dostává 33antigenů - 33 oslabených či mrtvých původců nemocí, ale také dále obrovskou dávku hliníku, která je vpravena přímo do krve a v období do jednoho roku u dítěte není ještě vytvořena hematoencef. bariéra, která chrání mozek, tudíž jde ten hliník a vše i do mozku, pak vznikají ty nervové příznaky, neutišitelné pláče. Jak to můžou lékaři opomíjet? To je do nebe volající.
Od malička je narušena imunita, než se stihne vytvořit už se do ní těžce zasahuje, proto ty alergie, ekzémy, přecitlivělosti na vše možné.
Také je potřeba apelovat na rodiče, aby to očkování oddalovali a přemýšleli o tom. Některé zblblé maminky dají s dobrou vírou dítěti k hexavakcíně ještě pneumokoka a rotaviry a kolikrát i zaráz!!!!
Nedivím se, protože i na mě to první dr. zkoušela, vytvářela psych. nátlak a vydírání, hrála na city, vyhrožovala smrtí dítěte, to je učí na těch kongresech, které pořádají farma. koncerny.

Já už se nechci očkovat na nic, ani tetanovku si nenechám dát preventivně.
 
8. AKTUÁLNÍ KNIHA
 
Anna Strunecká
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.z pohledu biomedicíny
2015, Almi, formát A5, 48 stran, Cena 30,-Kč (8.4.2015)
2015, vydání vlastní, e-book, 33 stran (17.03.2015)

Předkládaná knížka je určená poslancům, senátorům, politikům i rodičům a představitelům tzv. alternativních přístupů, kteří mají vysokou zodpovědnost za zdravý vývoj svých i všech ostatních dětí.

Tuto knížku věnujte svému poslanci, kterého jste zvolili.

 • Tuto knížku věnujte pediatrovi, který pečuje o Vaše dítě.
 • Můžete ji věnovat i učitelům, kteří vychovávají Vaše děti.
 • Organizujte v místě bydliště besedy rodičů a pediatrů. Je třeba hledat cesty k sobě.
 • Navštivte svého poslance a vyprávějte mu Váš příběh s následky očkování. Více zde.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE 

Současný stav kauzy novely zákona 258/2000 Sb. ke dni 4.4.2015, podle dokumentů z archivu Poslanecké sněmovny
I. ODKAZY K 18. jednání zdravotního výboru PS dne 19. 3, 2015 

Program schůze:
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
Zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony /sněmovní tisk 270/

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním Pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/

3. Sdělení předsedy

4. Různé
ZDROJ: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=18

 1. Pozvánka č. 18(19. března 2015) 
 2. Zápis zjednání č. 18 19. března 2015) také viz příloha
 3. Zvukový záznam MP3 ke stažení: 1012.MP3 (Dokument, 178 MB) (3 hodiny 14 minut)
 4. Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (29. ledna 2015)
 5. USNESENÍ výboru pro zdravotnictví č. 75, z 18. schůze dne 19. března 2015 ZE DNE 27.3.2015
  K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (19. března2015) - viz příloha ve kterém Výbor pro zdravotnictví:

I. d o p o r uč u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - viz příloha

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Vít Kaňkovský, v.r. David Kasal, v.r.
Ověřovatel výboru, zpravodaj výboru
Rostislav Vyzula, v.r. předseda výboru VZHLEDEMK VÝŠE UVEDENÝM SKUTEČNOSTEM MI NENÍ ZŘEJMÉ, ČÍM MÁ LIGA LIDSKÝCH PRÁV PODLOŽENÉNÁSLEDUJÍCÍ STANOVISKO:
II.Zpráva Ligy lidských práv: Ministerstvo stáhlo kontroverzní novelu zákona o ochraně veřejného zdraví ?????????????

3. dubna 2015
Náš otevřený dopis k zastavení pokusu o zavedení násilné zdravotnické péče, který jsme společně s Rozalio koncem března poslali ministrům a poslancům slaví úspěch. Ministerstvo zdravotnictví na jeho základě stáhlo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví z projednávání ve sněmovně!

Dopis upozorňoval na to, že do návrhu zákona se mimo veřejnou diskuzi zapracovala kontroverzní změna, která by v případě schválení novely umožnovala například očkování dětí bez či dokonce proti souhlasu rodičů.
Podařilo se nám dokonce zjistit, kdo za tímto pozměňovacím návrhem stojí – jejím samotné ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik Valenta.

Budeme i nadále dělat vše proto, abychom zabránili těmto represivním tendencím ve zdravotnictví a prosadili skutečnou svobodnou volbu rodičů v otázce očkování dětí.

Další průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270

Přílohy
USNESENÍ ZDRAVOTNÍHO VÝBORU č.75 z 27.3.2015 tisk027005.doc 103.42kB
Zápis z 18. jednání zdravotního výboru PS 19.3.201500104370(1).pdf 105.74kB
Korupce a zdravotnický byznys

V letech 2009 – 2012 se uskutečnila divoká privatizace očkování a dodávky očkovacích látek. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 podvedením ministryně Juráskové svévolně a protiprávně, v rozporu s tehdy platným zákonem o ochraně veřejného zdraví, změnilo systém distribuce očkovacích látek. Ministerstvo v létě 2009 zastavilo distribuci očkovacích látek přes krajské hygienické stanice a předalo ji kompletně konsorciu firem Phoenie-Avenier. 

Následně ministerstvo prosadilo povinný nákup očkovacích vakcín lékaři od distributora a zrušilo výhodný systém financování nákupu očkovacích látek ve velkém s množstevní slevou ze státního rozpočtu. Nákup vakcín byl uložen zdravotním pojišťovnám nanáklady zdravotního pojištění. 

PODROBNĚJI VIZ článek níže a přílohy níže, výpis z obchodního rejstříku v příloze.

Obchodnífirma: Avenier a.s.
Sídlo:Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno
Identifikačníčíslo: 262 60 654
Právníforma: Akciová společnost
Předmětpodnikání:
Poskytovánízdravotních služeb
Distribuceléčivých přípravků
Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
člendozorčí rady:
Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, Ph.D., dat. nar. 3. května 1973
Bořivoje Čelovského 847/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava
VÍCE O FIRMĚ ZDE: viz příloha níže.
Obrat: 1 - 1,5 mld Kč
Veřejné zakázky: celkem 7 v hodnotě 83 219 622,-Kč
https://www.distribucevakcin.cz
https://www.distribucevakcin.cz/cz/o-nas-c1
 
Jak se s přispěním politiků dělá zdravotnický byznys ve velkém

18.06.2012 09:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Ludvík Hovorka

Komentář na téma propojení bysnysu s politikou píše pro Medical Tribune Ludvík Hovorka. Konkrétně se zamýšlí nadtím, jaké dopady bude mít spojení Agelu s distributorem vakcín firmou Avenier...
„Promonopolní “úřad povololil Agelu koupit distributora vakcín Avenier
Zpráva ČTK ze dne 7.6. 2012 potvrzuje obrovskou aroganci moci v České republice a postupnou systematickou privatizaci a přeměnu veřejného zdravotnictví na soukromé se všemi dopady na občany.
Na začátku byl velmi dobře fungující systém očkování v České republice, který nám záviděl celý svět. Nákup vakcín zajišťoval centrálně a velmi úsporně stát ze státního rozpočtu. Skladování a distribuci vakcín zajišťovaly Krajské hygienické stanice. Systém fungoval dobře a řada krajských hygienických stanice byla v posledních letech vybavena speciálním zařízením pro chlazení a skladování vakcín za nemalé prostředky.

Potom přišli pánové Julínek se Šnajdrem a navrhli, že by ty vakcíny mohl skladovat a rozvážet nějaký soukromý podnikatel. Je přeci třeba podpořit domácí podnikatele, kteří by stejné služby možná dokázali dělat lépe.
Za tím účelem vytvořilo ministerstvo zdravotnictví v roce 2008 návrh zákona o zdravotním pojištění, ve kterém se navrhovalo, že vakcíny již nebudou nakupovány státem ze státního rozpočtu, ale jednotlivými zdravotními pojišťovnami ze zdravotního pojištění. Kromě toho bylo součástí návrhu i to, že zdravotní pojišťovny mohly proplácet léčivé přípravky (nejenom vakcíny) přímo distributorům. Současně do poslanecké sněmovny doputoval i návrh novely zákona O ochraně veřejného zdraví, ve kterém se, jakoby náhodou navrhovalo vyškrtnout ustanovení, že očkovat se může jenom očkovacími látkami zajišťovanými orgány ochrany veřejného zdraví (což byly právě Krajské hygienické stanice).

Zákon o zdravotním pojištění, spolu s dalšími zákony tzv. Julínkovy reformy, byl stažen premiérem Topolánkem před osudným hlasováním o důvěře vládě na jaře 2009. Zákon o ochraně veřejného zdraví byl později zamítnut v 1.čtení. Přesto kroky k velkému byznysu pokračovaly dál. Pod čarou a v rozporu s platnými přepisy.

V červenci 2009 obeslal hlavní hygienik Michael Vít ordinace praktických lékařů nepodepsaným dopisem, že ke dni 31.7. končí distribuce vakcín krajskými hygienickými stanicemi a nově mají lékaři objednávat vakcíny u konsorcia firem Phoenix-Avenier, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele vakcín. A to přesto, že žádné zkušenosti s distribucí vakcín do té doby neměla. ( Poznámka Vo - viz úplný výpis z obchodního rejstříku zde https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=698972&typ=UPLNY)
Nastal chaos, v ordinacích praktických lékařů chyběly vakcíny, očkování se odkládala na nejzazší možnou mez. Protože hrozil velký průšvih, ministerstvo svolalo několik jednání, aby se chyby napravily. Státní ústav pro kontrolu léčiv účelově zdůvodnil nutnost odebrání skladování a distribuce vakcín proto, že v procesu distribuce vakcín nebyl dodržen chladový řetězec. Na základě tlaku četných všetečných dotazů novinářů domácí podnikatel přenesl sídlo firmy Avenier na Maltu. Na toto téma privatizace obchodu s vakcínami se připravovala i televizní reportáž, nikdy však nebyla odvysílána.

Situace se díky nasazení především dětských lékařů postupně stabilizovala a ejhle, přišel další krok v podpoře byznysu - Janotův úsporný balíček. Tento balíček úsporných opatření obsahoval řadu nepopulárních opatření, snižujících výdaje státního rozpočtu až na jeden. Tím bylo zavedení hrazení nepovinného očkování proti pneumokokům. Sám ministr Janota nevěděl, že toto opatření zvýší výdaje rozpočtu o 100 – 200 milionů korun na nové očkování. Součástí souboru návrhů z ministerstva zdravotnictví opět bylo i povolení přímého hrazení léčivých přípravků distributorům zdravotními pojišťovnami. O tomto návrhu nevěděla nic ani ministryně zdravotnictví Jurásková a doporučila jeho stažení. (Otázkou zůstává, kdo toto ustanovení do návrhu zákona propašoval tak, aby prošlo vládou). Přímé hrazení léčivých přípravků distributorům ve sněmovně neprošlo, očkováním proti pneumokokům ano.

Záhy se lékaři pro děti a dorost dověděli, že vakcíny proti pneumokokům budou muset nakupovat přímo, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv nepovolil vydávání vakcín na recept. Toto rozhodnutí bylo datováno 31.12.2009. Přestože lékaři odporovali, nakonec se museli smířit, že se z nich stávají obchodníci, kteří ve vakcínách budou mít vázány desítky tisíc korun Lékaři protestovali, mezi tím však začaly v jednotlivých krajích houfně vznikat očkovací centra Avenieru a hrozilo, že v případě pokračování jejich vzdoru, očkovací centra převezmou veškerá očko vání. Stát postupně omezil rozpočty KHS a řadu pracovníků z oblasti skladování a distribuce vakcín propustil.
V poslední novele zákona o zdravotním pojištění v minulém roce už nový ministr Heger dovedl byznys k dokonalosti. Hrazení očkovacích látek bylo definitivně přeneseno na zdravotní pojišťovny a vládní koalice dodatečně „posvětila“ dosud protizákonný stav změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, aby nově zavedený „systém“ distribuce očkovacích látek nebyl „na vodě“. Lékaři mají nyní v množství očkovacích látek vázány desetitisíce korun a stále není zřejmé, jak se budou vakcíny vykazovat a stát zřejmě ztratí to nejcennější - detailní přehled o proočkovanosti dětské populace i o finančních nákladech na vakcíny.

Zpráva ČTK o povolení spojení distributora vakcín Avenieru s řetězcem Agel, resp. jeho koupě, antimonopolním úřadem tak už jenom dokresluje, že se velkýbyznys podařilo dotáhnout k dokonalosti a zase podstatnou část činností veřejného zdravotnictví zdárně zprivatizovat. Na začátku bylo porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, na konci se všechno zlegalizovalo a završilo fúzí. Bylo by dobré tyto změn v očkování vyjádřit finančně a porovnat náklady na vakcinaci do roku2009 a později. Je zcela nepochopitelné, že antimonopolní úřad mohl dojít k závěru, ž e se nejedná o monopolní postavení, když u zajištění povinných vakcín není možné využít jiného distributora (není zřejmé proč). Skutečnost je o to závažnější, že vlastník Agelu ovládá Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, jejíž zástupce je vyjednavačem o podmínkách distribuces ministerstvem a lékaři za Svaz zdravotních pojišťoven. Přitom zdravotní pojišťovny zásadně nechtějí povolit alternativní variantu k přímému nákupu vakcín pro nepovinná očkování a tím opět podporují přímou distribuci. Zcela určitě se dá využít i jiných distributorů.. Podobně nevysvětlenou otázkou zůstává, proč ÚOHS již dříve nezkoumal fúzi ZP Agel s Hutnickou pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou a ovládání těchto pojišťoven stejnou ovládající osobou, která vlastní zdravotnický koncern Agel.

Jenom pro srovnání, 93 % občanů Slovenska jsou dnes klienty Penty, která vlastní nebo ovládá většinu slovenských zdravotních pojišťoven. (viz článek http://marekblaha.blog.sme.sk/c/270510/Rok-Penty-vo-vlade-55-miliona-rukojemnikov.html).Pokud si tento článek dáme do souvislostí s článkem“ Jak ukrást 220 mld v českém zdravotnictví“ a porovnáme s každodenní realitou, pak musí být zcela zřejmé, že Česká republika mílovými kroky sleduje slovenskou cestu k soukromému zdravotnictví.

Draze zato všichni zaplatíme, ovšem pár lidí úžasně zbohatne!

Ing. Ludvík Hovorka, bývalý poslanec sněmovny PČR za KDU-ČSL, kandidát na senátora v obvodu č. 80, Zlín
Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/27041-jak-se-s-prispenim-politiku-dela-zdravotnicky-byznys-ve-velkem
Informace z jednání na MZČR týkající se očkovacích látek
www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/Informace_z_jednani.doc
 
Vážení kolegové,
Dne 15.7.09 se na MZČR uskutečnila schůzka za účasti paní ministryně Juráskové, nám. Šnajdra, nám. Víta a za nás Dr. Cabrnochová, Vitoušová a Hulleová s následujícími závěry:

 1. MZČR uznalo chybu v komunikaci s PLDD. Uznávají, že objednávka na další pololetí se zpozdila, poukázali na problém financování očkovacích látek vzniklý tím, že nebyla přijata změna zákona, kdy by očkovací látky mohly hradit zdravotní pojišťovny.
 2. MZČR na základě uzavřené kupní smlouvy na nákup Infanrixu hexa a na základě probíhajícího výběrového řízení na nákup ostatních očkovacích látek, změnilo systém distribuce očkovacích látek tak, že místo toho, aby distribuční firma zavezla KHS, tak bude zavážet přímo naše ordinace na základě předchozí telefonické anebo mailové objednávky. Týká se pouze povinného očkování, případně zvláštního a mimořádného. Zvolenou firmou je firma Avenier (konsorcium s dosavadním distributorem firmou Phoenix). Tato změna byla uskutečněna na základě stávajícího znění zákona 258 s tím, že dle názoru MZČR je i tímto způsobem naplněn paragraf č. 47, kde se říká, že tyto očkovací látky zajišťují orgány ochrany veřejného zdraví resp. stát. Tato cesta jen znamená, že stát si na to najal prostředníka a vynechal KHS, neboť způsoby skladování by již nebyly vyhovující a systém se takto má prý také zlevnit.
 3. Podrobné informace budou vyvěšeny po našem vzájemném odsouhlasení na stránkách MZČR a www.detskylekar.cz. Na návrhu textu se pracuje.
 4. PLDD nebudou muset dávat firmě Avenier žádné doklady, bude stačit telefonická nebo mailová objednávka. Infanrix hexa je možné touto cestou již objednávat, ostatní očkovací látky až po víkendu během příštího týdne.
 5. Materiál bude obsahovat deklaraci o tom, že majetkem státu jsou očkovací látky až do doby aplikace, tedy že PLDD nesou jen běžnou odpovědnost za skladování, ale nenesou případná rizika tak, jako tomu bylo dosud. Jednáme také o možnosti vrácení látek, které prochází a nebo je jasné, že je již nevyočkujete, tady bude muset být jednotný formulář na vrácení, kde současně budete deklarovat, že u Vás byl zachován chladový řetězec.
 6. Nemění se nic na vykazování, stále vykazujeme kódem 02110, financování očkovacích látek se do konce volebního období již pravděpodobně nezmění, tedy ani vykazování. Jedinou změnou by mohlo být očkování proti pneumokokům, kdy návrh bude ještě PS projednáván a tady by při jeho schválení tuto očkovací látku začaly hradit pojišťovny (mimo rizikové skupiny). Systém evidence bychom upřesnili po schválení novely. Zatím tedy očkujeme proti pneumokokům pouze rizikové skupiny a pro tyto budete očkovací látku objednávat u firmy Avenier.
 7. Podmínky nákupu očkovacích látek pro privátní očkování nad rámec povinného se nemění, kdo využíval nákupu od firmy JK Trading, může i nadále.
 8. Konsultační činnost a další kompetence KHS zůstanou, podrobně v dalším materiálu. Firma Avenier nemůže nahradit lékařům informace, které dřív v individuálních případech získávali od KHS, odborných společností, případně specializovaných pracovišť v Praze a Brně.
 9. Kontrolu chladov. řetězce v ordinacích PLDD bude vykonávat SÚKL v souladu s platným zněním zákona.

Přílohy: příloha 1, příloha 2, příloha 3