94 procent očkovaných pacientů s následnými zdravotními problémy

Lékaři v Itálii studovali krev pacientů, kterým byly injekčně podány vakcíny proti mRNA COVID-19, a našli cizí látky dlouho po očkování, ukazuje nová studie.

Tři lékaři, z nichž všichni jsou chirurgové - Franco Giovannini, MD, Riccardo Benzi Cipelli, MD a Giampaolo Pisano, MD - zkoumali čerstvě odebranou krev více než tisíce pacientů pomocí přímého pozorování pod mikroskopy, aby zjistili, co se děje v krvi.

Jejich výsledky byly publikovány v Mezinárodním žurnálu teorie, praxe a výzkumu vakcín v srpnu 2022.
Pro tuto studii italští lékaři použili optickou mikroskopii, tj. Pravidelné světelné mikroskopy, k vyšetření krve. Krevní buňky jsou snadno viditelné pod mikroskopem. Jejich tvar, typ a jak a zda jsou agregovány - shluknuty dohromady - mohou pomoci kvalifikovanému lékaři lépe porozumět zdraví pacienta. Ve své 60stránkové recenzované studii italští vědci uvedli případové studie ze svých pozorování. Ačkoli nedokázali vysvětlit, co pozorovali, ve studii poznamenali, že to, co viděli, bylo tak podivné, že cítili potřebu upozornit lékařskou komunitu.

Mikroskopie tmavého pole Světelný nebo optický mikroskop používá viditelné světlo a řadu čoček ke zvětšení malých obrazů.
Na rozdíl od elektronové mikroskopie poskytuje světelná mikroskopie přímý obraz toho, co je pod čočkou. Se světelnou mikroskopií mohou vědci buď použít jasně bílé pozadí za buňkami, se světlem zářícím zpoza snímku, nebo mohou použít tmavé pozadí.
Tato technika, která se nazývá mikroskopie s tmavým polem nebo mikroskopií tmavé země, funguje tak, že blokuje podsvícení a odráží světlo ze strany, aby skluzavka vyčnívala z tmavého pozadí. Mikroskopie s tmavým polem používá speciální clonu k zaostření světla, takže pozadí zůstává tmavé. Světlo neprojde přímo vzorkem a není nutné žádné barvení, takže živé buňky nemusí být zabity, aby mohly být studovány. Pro tento výzkum lékaři použili mikroskopii tmavého pole.

Abnormální krev
Z 1006 pacientů bylo 426 mužů a 580 žen. Sto čtyřicet jedna dostalo pouze jednu dávku mRNA vakcíny, 453 dostalo dvě dávky a 412 dostalo celkem tři dávky. Pacienti se pohybovali ve věku od 15 do 85 let. Průměrný věk pacientů byl 49 let. Všech 1 006 pacientů vyhledalo zdravotní péči, protože se necítili dobře: představovali širokou škálu zdravotních problémů.
Pacienti, jejichž krev byla vyšetřena, byli v průměru očkováni přibližně jeden měsíc předtím.
Z 1006 pacientů mělo po očkování jen asi 5 procent - jen 58 lidí - krev, která vypadala normálně.
Lékaři byli schopni vyšetřit krev 12 pacientů předtím, než dostali nějaké vakcíny. V té době, před očkováním, všech 12 pacientů vykazovalo normální, zdravou krev, podle výzkumníků.

Autoři neodhalili, kolik lidí bylo celkem očkováno, takže procento očkovaných lidí, u kterých se vyvinula abnormální krev, není známo. To je nedostatek jejich výzkumu. Je však známo, že 94 procent pacientů dotazovaných v této studii, u kterých se vyvinuly následné příznaky, mělo abnormální krev.

Každý z pacientů byl vyšetřován na příznaky, které se od očkování objevily v širokém spektru.
Obrazy jsou dramatické. Obrázky krve pacienta vedle sebe před a po očkování ukazují výrazné rozdíly. Před očkováním jsou červené krvinky od sebe odděleny a jsou kulaté, zatímco krev odebraná po očkování ukazuje červené krvinky, které jsou deformovány, a které se shlukují v koagulaci kolem viditelných cizích látek, které nebyly přítomny dříve.

Cizí materiál agregovaný v krvi
Zdálo se, že tento cizí materiál se shromažďuje do struktur, někdy tvoří krystaly a jindy tvoří dlouhé trubky nebo vlákna.
Struktury cizích těles v krvi pacientů, které tam před očkováním nebyly, jistě vypadají neobvykle na fotografiích zahrnutých do studie.
 
Lékařům se zdálo, že velké tvary se agregovaly v krvi a pozorovali tvary, které naznačují způsob, jakým se grafen může sám sestavit do struktur.

Grafen je forma uhlíku, ke které dochází, když jsou atomy uspořádány v šestiúhelnících, což vytváří plochý krystal, jako list. V této formě, i když uhlík není kov, chová se chemicky jako kovová sloučenina.
Dva tvary, které si všimli v krevním oběhu, byly křišťálové kousky a délky podobné trubici. Zatímco vědci nemohli potvrdit, že to, co viděli, byl grafen, poukázali na to, že grafen se může agregovat do tvarů podobných těm, které lékaři pozorovali.
Je to grafen?

Grafen byl použit při očkování proti chřipce z nosu a je vyvíjen pro použití v jiných lécích. Není však uveden jako složka žádné z vakcín mRNA.

Italští lékaři grafen chemicky netestovali. Pouze spekulovali, že grafen může být součástí struktur. Grafen může sám sestavit drobné nanostruktury, což je užitečné pro uhlíkové nanotrubice a uhlíková vlákna. Nicméně, jak autoři zmínili, grafen samo-sestava do struktur v krevním řečišti by mohla poskytnout něco pro srážení krve, což by potenciálně způsobilo rozsáhlé krevní sraženiny.
Tyto spekulace vyvolávají více otázek než odpovědí, protože ani grafen, ani jiné kovové sloučeniny neměly být použity ve vakcínách. Proč tedy více než 950 lidí, kteří měli zdravotní problémy po očkování, mělo v krvi cizí materiál?
Toto není jediná studie, která zjistila krevní abnormality po očkování mRNA.

V dříve publikované studii ve stejném časopise korejský tým také ukázal, že krev očkovaná mRNA obsahovala kovové předměty, které tam neměly být. Korejští vědci analyzovali vzorky centrifugaované krve od osmi lidí, kteří dostali vakcíny proti mRNA COVID-19 proti dvěma lidem, kteří nedostali žádné vakcíny proti COVID-19.

Tým tří jihokorejských lékařů, Young Mi Lee, Sunyoung Park a Ki-Yeob Jeon, vysvětlil, že: "Převaha důkazů naznačuje, že zahraniční materiály nalezené u příjemců vakcíny COVID-19 ... jim byla vstříknuta injekce do těla, když dostali jednu nebo více dávek vakcín proti COVID-19."

Podle této studie: "Od 8 příjemců vakcíny COVID-19: 6 vzorků plazmy obsahovalo vícevrstvý disk neidentifikovaného složení; 3 vzorky obsahovaly materiály podobné korálkové cívce; 1 vzorek plazmy obsahoval vláknitý svazek podobného vzhledu korálkového cizího materiálu; a jiná skupina 3 vzorků měla krystalické formace cizího materiálu. Různé tvary a velikosti cizích materiálů v odstředěné plazmě jedinců očkovaných proti COVID-19 se velmi podobaly tvarům a velikostem cizích materiálů, které byly dříve pozorovány přímo v samotných vakcínách.

Zdá se, že italská studie, která analyzovala více než 10krát více vzorků krve, potvrzuje zjištění z Koreje. Je však obtížné extrapolovat z jejich zjištění. Bylo by snazší potvrdit, že vakcíny byly skutečně příčinou krevních abnormalit, kdyby italští vědci také analyzovali krev kontrolní skupiny pacientů s podobnými neobvyklými příznaky (nebo jejich nedostatkem), kteří nebyli dříve očkováni.

Problémy se srážením
Problémy se srážením jsou jednou z charakteristických komplikací po očkování proti COVID-19.
Vzhledem k tomu, že předmětem bylo množství lidí, kteří byli nedávno očkováni a následně se objevily zdravotní problémy, tato nová věda naznačuje, že tyto struktury v krvi a abnormální srážlivé chování krevních buněk by mohly být hlavní součástí toho, proč kliničtí lékaři vidí tolik neobvyklých zdravotních problémů v důsledku očkování mRNA.

Od zahájení očkovacího programu byly v tělech zesnulých dokonce nalezeny velké sraženiny. Balzamovač v Alabamě si všiml, že velké sraženiny toho druhu, který nikdy neviděl ve své 20leté kariéře, se začaly stávat samozřejmostí, jakmile začal očkovací program, podle neziskové tiskové agentury v Alabamě.

Richard Hirschmann řekl 1819 News, že shromáždil obrázky více než stovky případů těchto krevních sraženin. Hirschmann také upozornil místní laboratoře a spolupracuje s radiologem Phillipem Triantosem, MD, aby lépe porozuměl tomu, proč a jak se pacienti prezentují s rozsáhlými pomalu se tvořícími krevními sraženinami.

Jiní lékaři, včetně Ryana Colea, MD, dermatopatologa (což je lékař, který používá mikroskop k vyšetření vzorků kůže, vlasů a nehtů k diagnostice nemocí) a zakladatel společnosti Se sídlem v Idahu, Cole Diagnostics, také viděli velké krevní sraženiny, které se staly vznikajícím jevem od doby, kdy začaly rozsáhlé očkovací kampaně, podle 1819 News.

Mikroskopy v medicíně
Bývalo běžné, že lékaři měli mikroskopy ve svých kancelářích a sami zkoumali krev (a další tělesné tekutiny) svých pacientů, podle Barrona Lernera, MD, autora knihy "Dobrý lékař: Otec, syn a evoluce lékařské etiky".

Zatímco lékaři dnes, s některými výjimkami, téměř vždy posílají testy do externích laboratoří k analýze, Barron Lerner popsal, jak starší lékaři cítili, že je jejich povinností učit své mladší kolegy a studenty medicíny, jak provádět testování sami: Gramovy skvrny pro testování bakteriálních infekcí, analýza moči pod mikroskopem a centrifugace krve pro kontrolu anémie a dalších problémů.

Podobně jako lékaři z minulých období, italský tým lékařů, kteří publikovali tato nová zjištění, vysvětlil, že se dívali na krev pacientů po celou dobu své kariéry, včetně po všech ostatních druzích očkování. Ale nikdy předtím neviděli cizí tělesa tohoto druhu.

Pro zajištění bezpečnosti je nanejvýš důležitý dohled nad zdravotnickými prostředky, novými léky a očkováním po uvedení na trh. Tato neobvyklá a rozšířená zjištění abnormalit v krevním post-mRNA očkování by měla být globálně znepokojující. Pokud 94 procent pacientů s nepříznivými zdravotními problémy má okluze v krvi, které nebyly přítomny před očkováním, tito vědci mohli odhalit neočekávaný a nebezpečný vedlejší účinek vakcín mRNA